GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076672019 Beden Eğitimi için Öğrenme Modelleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin ; Öğretim modellerini ve çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilmesidir. Ayrıca bireyin öğrenme özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilmesidir.


Doç. Dr Olcay Kiremitci


1 Öğrenme, öğretme kuram ve yaklaşımları ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 Öğrenmeyi etkileyen etmenleri açıklar.
3 Öğrenme kuramlarını özelliklerine göre sınıflar.
4 Öğrenme kuramlarını ve aralarındaki farkları açıklar.
5 Öğrenme stratejilerini açıklar.
6 Öğrenme stratejilerini özelliklerin göre sınıflandırır.
7 Öğrenme ve öğretme stillerini açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Öğrenme ve öğretme kuram ve modelleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Öğrenme, öğretme ile ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen etmenler
2 Öğrenme kuramları, davranışçı öğrenme kuramları I (klasik koşullanma)
3 Davranışçı öğrenme kuramları II (Bitişiklik ve bağlaşımcı öğrenme kuramları)
4 Davranışçı öğrenme kuramları III
5 Sosyal biliş kuramı
6 Gestalt kuramı, Bilgiyi işleme kuramı Nörofizyolojik kuram
7 Öğrenme-öğretme modelleri
8 Öğrenme-öğretme modelleri
9 Öğretme stratejileri
10 Etkili öğretim modeli, öğretim etkinlikleri, işbirlikli öğrenme
11 Öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri, stil odaklı öğretim tasarımı
12 Etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri.
13 Öğretimde çağdaş yaklaşımlar I
14 Öğretimde çağdaş yaklaşımlar II

Kaya, Alim ve diğerleri (2009). Eğitim Psikolojisi, 3.Baskı, Pegem A Yay., Ankara Morgan, Cliford T. Psikolojiye Giriş. Hacettepe Üniversitesi yayınları. Atkinson, Rita L. Psikolojiye Giriş. Arkadaş yayınlar, Ankara. Senemoğlu, Nuray (2006). Gelişim Öğrenme ve Öğretim -Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitabevi yayınlar, Ankara. Ulusoy, Ayten vd. Gelişim ve Öğrenme. Anı yayıncılık, Ankara. Yeşilyaprak, Binnur (Ed.)(2011). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Pegem Akademi yayınları, 20. Baskı,Ankara. Oral, Behçet (Ed.)(2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Pegem Akademi yayınları, Ankara Schunf, H.Dale (2010). Çev. Muzaffer Şahin, Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla, Nobel Yayın Dağ. Ankara Philips, D.C ve Soltis C.F. (2005). Öğrenme:Perspektifler, Nobel Yayın Dağ. Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 14 3 42
Rapor Hazırlama 4 6 24
Rapor Sunma 4 3 12
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 5 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Ev Ödevi 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 301

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 2 5
ÖÇ 3 3 4 4
ÖÇ 4 3 4
ÖÇ 5 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek