GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076692019 Beden Eğitimi Derslerinin Düzenlenmesi: İlke ve Yöntemler Seçmeli Ders Grubu 1 1 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin ; Spor bilimlerinin tarihsel, felsefi, bilimsel temellerini, spor bilimlerindeki gelişmeleri ve bu gelişmeleri etkileyen faktörleri öğrenmelerini sağlamak, spor bilimlerinde temel disiplinleri, mesleki hazırlık ve meslek seçimi ve spor bilimleri ile ilgili istihdam alanlarını analiz ederek yorumlayabilmesi.


Öğr.Gör. Mehmet İNCE
Yok


Yok


Spor Bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor Bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak gelişen meslek anlayışları ve Spor Bilimlerinin geleceği gibi konuların öğrenimini kapsamaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Spor bilimlerine giriş; bağırgan yayınevi Ankara 2003. Beden eğitimi ve spor bilimlerine giriş. Nobel yayın dağıtım 2003


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek