GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9305076712019 Sporun Felsefi Boyutları Seçmeli Ders Grubu 2 3 10,00

DoktoraBu dersin amacı felsefe disiplini içerisinde Spora ilişkin ortaya çıkan en önemli sorulara yanıt aramaktır. Öğrenciler çeşitli disiplinlerden kuramlar ile karşılaşacak, film, literatür ve hatta kendi spor kariyerlerini analiz edebilme şansı elde edecek1 Spor uygulamalarını etik, estetik ve fenomenolojik gözlüklerden gören bir anlayış geliştirmek
2 Cinsiyet, kimlik, sağlık, bilgi, güç ilişkileri, beden, oyun, yaşlanmaya ilişkin tarihsel ve güncel görüşleri anlamak
3 Spora ve onun hayatlardaki rolüne ilişkin kendi felsefeleri ve eleştirel anlayışlarını formule etmek

Birinci ÖğretimYok


Estetik Hareket Güzellik Antrenörlük


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sporun metafiziği
2 Fair Play
3 Artışın etiği
4 Eşitlik ve farklılık
5 Eşitlik ve faklılık 2
6 Ahlaki Büyüme ve Gelişme
7 Ticarileşme ve Yozlaşma
8 Ticarileşme ve Yozlaşma 2
9 Vize
10 Sporun Estetiği
11 Antrenörlük
12 Sağlık
13 Spor ve Toplum
14 "Takım" kavramı


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 5 5 25
Bireysel Çalışma 10 5 50
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Okuma 25 5 125
Toplam İş Yükü (saat) 293

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek