GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036012005 Biyolojik Membranların Yapı ve Fonksiyonları Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Doktora


Türkçe


Biyolojik membranların yapı ve fonksiyonunun anlaşılmasındaki temel konuların verilmesi amaçlandı


Prof. Dr. Seçil Önal


1 Membranların kimyasal kompozisyonunu kavrayabilme ve kıyaslayabilme
2 Membran biyogenezinin temel prosesleri ve hücredeki membran dinamiğini kavrayabilme
3 Hücre membranında yer alan membran proteinlerinin türleri ve karakteristik özelliklerini kavrayabilme ve kıyaslayabilme
4 Solutlar ve suyun membranlar boyunca transportundaki farklı yolları açıklayabilme


Yok


Yok


Biyolojik membranlar ve yapıları, kimyasal kompozisyonları, membranların organizasyonu, hücre membranları, membran biyogenezi, membranlarda moleküler hareket, membran akışkanlığı, membran proteinleri, protein-lipid etkileşimleri, membran yapı aydınlatılmasında kullanılan teknikler, membranlardan transport ve transport türleri, membran enerjetiği


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyolojik membranlara giriş, membran yapısının temelleri
2 Membranların lipid bileşenleri; lipidlerin sınıflandırılması ve kimyasal özellikleri, lipid kompozisyonu, tek tabaka, ikili tabaka, miseller, lipozomlar ve biyomembranlar
3 Membranların protein bileşenleri; membran proteinlerinin türü, yapısı, düzenlenişleri ve özellikleri
4 Hidropati eğrileri ve sekonder yapının tahmini, membran proteinlerinin katlanması
5 Membran proteinlerinin dinamiği, rotasyonel ve translasyonel difüzyon, ölçüm teknikleri
6 Protein-lipid etkileşimleri ve membran fonksiyonu
7 Membranlardan transport, elektron transportu idareli sistemler, taşıyıcılar, kanallar
8 Ara Sınav
9 Mitokondriyal solunum zinciri ile H+ transportu, kemiozmotik teori, kompleksler ile proton transportu
10 Işık idareli H+ transportu, tilakoidlerde H+ transportu, bakteriyel fotosentetik reaksiyon merkezi, bakteriyorodopsin
11 F-, V-, P-tipi ATPazlar ve ATP sentezi, F-tipi ATPazların yapısı ve moleküler mekanizması
12 Primer iyon pompaları ve iyonik gradient oluşumu, P-tipi ATPazların yapısı ve fonksiyonu, ABC-transporterler
13 Taşıyıcılı transport, moleküler mekanizması
14 Kanal fonksiyonlarına biyolojik bakış, iyon kanalları, iyon taşıyan ve kanal oluşturan iyonoforlar, ligant kapılı ve voltaj kapılı kanallar, su kanalları, aquaforinler ve türleri
15 Dönem projesi sunumu
16 Final sınavı

C.K. Mathews, K.E. van Holde, K.G. Ahern, Biochemistry, Addison Westley Haugman Inc. (2000). D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger, Principles of Biochemistry, Worth Publishing (2000). D. Voet, J.G. Voet, Biochemistry Wiley VCH (1995)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Sunma 1 20 20
Proje Hazırlama 1 25 25
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 5 70
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 205

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 2
ÖÇ 2 5 4 4
ÖÇ 3 5 3 1 3
ÖÇ 4 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek