GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036031998 Membran Proteinleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Doktora


Türkçe


Membran proteinlerini tanımlamak, sınıflamak, membranlardan transportta ve biyolojik olaylarda membran proteinlerini incelemek


Prof. Dr. Seçil Önal


1 Membran proteinlerini sınıflayabilme ve aralarındaki farkı belirtebilme
2 Membran proteinlerinin moleküler dinamiğini açıklayabilme
3 Membran proteinlerinin analizi için kullanılan yöntemleri kıyaslayabilme
4 Biyolojik membranların yapısını ve bileşenlerini kavrayabilme
5 Membran proteinlerinin saflaştırılması ve kristalizasyonu için strateji geliştirebilme


Yok


Yok


Biyolojik membranların moleküler bileşenleri, membran proteinlerinin yapısı ve fonksiyonları, membran proteinlerinin sınıflandırılması, membran proteinlerinin topolojisi, çözünürleştirilmesi, kristalizasyonu, analizi ve çeşitli özelliklerinin araştırılması, bazı özel membran proteinleri ve ilgili biyolojik olayların incelenmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyolojik membranlara giriş, hücre membranının komponentleri
2 Membran organizasyonunun temel ilkeleri, hücre membranı biyogenezi
3 Lipid çift tabakanın yapısı ve özellikleri, membranlarda hareket ve mebran akışkanlığı
4 Biyolojik membranlarda yer alan proteinler, türleri ve membranda düzenlenişleri
5 Hidropati eğrileri ve sekonder yapı tahminleri, membran proteinlerinin katlanma motifleri
6 Membranda protein-lipid etkileşimleri
7 Membran topolojisi ve membran proteinlerinin yapıya katılımı
8 Ara Sınav
9 Membran proteinlerinin çözünürleştirilmesi, saflaştırılması ve karakterizasyonu
10 Membran proteinlerinin kristalizasyonu
11 Membranlardan transport ve transport proteinleri
12 Biyolojik membranlardan transport türleri; difüzyon, basit ve kolaylaştırılmış difüzyonun mekanizması, aktif ve pasif transport
13 Bazı özel membran proteinleri, yapıları ve ilgili metabolik olaylar
14 Membran enerjetiği, kloroplast ve mitokondriyal membranlar ve enerji iletimi
15 Dönem projesi sunumu
16 Final sınavı

R. Grisshammer, S.K. Buchanan, Structural Biology of membrane proteins, RSC Publishing (2008) C. Hunte, G. Von Jagow, H. Schagger, Membrane Protein Purification and Crystallization; a Practical Guide, Academic Pres (2003)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 25 25
Proje Hazırlama 1 25 25
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 6 84
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 4 3
ÖÇ 3 2 3
ÖÇ 4 5 4 4 4
ÖÇ 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek