GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036041998 Biyokimyada Son Gelişmeler Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Öğrencilerin biyokimya bilimindeki seçilmiş bazı konulardaki son gelişmeleri detaylı olarak öğrenme ve izleyebilme yetisinin kazandırılması temel amaçtır.


Prof. Dr. Figen Zihnioğlu


1 Biyokimya ile ilgili kritik literatürleri değerlendirebilme
2 Bilimsel literatür tarama, okuma ve biyokimyada son gelişmeleri irdeleyebilme
3 Biyokimya ile ilgili alanlarda yeni gelişmeleri anlayabilme ve uygulayabilme
4 Bilimsel gelişmeleri değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
5 Fikir paylaşımına dayalı grup çalışmaları yapabilme
6 Biyokimya ile ilgili alanlarda çağdaş konuları takip edebilme


Yok


Yok


Biyokimyanın değişik alanlarında en son gelişmelerin konu edileceği seminerler şeklinde uygulanacak bir derstir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Konu Belirlenmesi, Makale araştırması,
2 Konu Belirlenmesi, Makale araştırması,
3 Makalelerin değerlendirilmesi ve kapsamının anlaşılması
4 Seminer
5 Seminer
6 Seminer
7 Tartışma
8 Ara değerlendirme
9 Konu Belirlenmesi, Makale araştırması, Makalelerin değerlendirilmesi ve kapsamının anlaşılması
10 Seminer
11 Seminer
12 Seminer
13 Seminer
14 Tartışma
15 Tartışma
16 Final sınavı

Ders kitabı ve yararlanılacak diğer materyaller ders yılında seçilecek konulara göre seçilecektir. Dersin Öğretim Üyesine Danışınız.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
Tartışma 3 2 6
Beyin Fırtınası 10 2 20
Seminer 4 2 8
Makale Kritik Etme 10 2 20
Bireysel Çalışma 14 4 56
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 205

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek