GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036052003 İmmobilize Biyokatalizatörler Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


Bu derste, öğrencilerin biyokatalizör immobilizasyonu ve bunların biyolojik bilimlerin farklı alanlarındaki ve endüstrideki uygulamalar hakkında detaylı bilgilerin verilmesi amaçlandı.


Prof. Dr. Ali KILINÇ


1 İmmobilizasyom yöntemlerini kullanabilme, geliştirebilme ve endüstri ve biyolojik bilimlerin farklı alanlarında uygulayabilme
2 Biyokatalizör immobilizasyonu ile ilgili makale okuma ve değerlendirebilme
3 Ulusal ve uluslar arası çağdaş sonuçları takip edebilme ve biyokatalizör immobilizasyonunda spesifik teknikler geliştirebilme
4 Biyokatalizör immobilizayonunda özelleşerek araştırma projesi tasarlama, deney yapma ve sonuçları yorumlama becerisi konusunda yeterlilik kazanabilme
5 Biyokatalizör immobilizasyon bilgilerini uygulayabilme ve tecrübe kazanabilme
6 Disiplin içi ve Disiplenler arası takım çalışması yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Giriş, enzimler,organeller, hücreler ve koenzimlerin immobilizasyon metodları, immobilize biyokatalizatörlerin karakterizasyonları, immobilize biyokatalizatörlerin endüstri, analiz, tıp ve temel araştırmalardaki uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyokatalizör immobilizasyonu; Giriş, Doğal ve immobilize enzimlerin kıyaslanması
2 Enzim immobilizasyon yöntemlerinin sınıflandırılması, enzim immobilizasyonunda kullanılan taşıyıcılar.
3 Enzim immobilizasyon yöntemleri; Taşıyıcıya bağlama yöntemleri, taşıyıcı aktivasyonu; açilasyon, alkilasyonve arilasyon, karbamilasyon, aldehitler vb.
4 Enzim immobilizasyon yöntemleri; Kovalent bağlama ve Adsorpsiyon
5 Enzim immobilizasyon yöntemleri; Çapraz bağlama ve kopolimerizasyon
6 Enzim immobilizasyon yöntemleri; Polimer matrikste tutuklama, Mikroenkapsülasyon
7 İmmobilizasyon yöntemlerinin kıyaslanması
8 Ara sınav
9 İmmobilize enzimlerin karakterizasyonu; İmmobilizasyon veriminin belirlenmesi, fiziksel ve kimyasal karakterizasyon
10 İmmobilize enzimlerin karakterizasyonu; immobilizasyonun enzim aktivitesi, pH, sıcaklık üzerine etkileri, kararlılık testleri ve kinetik parametreler
11 İmmobilizasyon yöntemi ve taşıyıcı seçimi
12 İmmobilize biyokatalizörlerin uygulamaları; terapi, yapay organlar, analiz, biyosensörlerin hazırlanması, çeşitli endüstriler vb.
13 Tartışma
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

K. Andreas(Ed.), “Immobilized Catalysts, Solid Phases, Immobilization and Applications Series: Topics in Current Chemistry”, Vol. 242, (2004) A. Telefoncu(Ed.), “Enzimoloji”, Ege Üniversitesi Baskı Atölyesi, (1997) G. F. Bickersteff, “Immobilization of Enzymes and Cells”, Vol. 1, Humana Press, (1997) A. Tanaka, J. Tosa, T. Kobayashi, “Industrial Application of Immobilized Biocatalysts”, Marcel Decker, (1992)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Laboratuvar 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 3 2 6
Tartışma 3 2 6
Takım/Grup Çalışması 5 2 10
Rapor Hazırlama 5 10 50
Rapor Sunma 5 1 5
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 2 2
Makale Kritik Etme 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 251

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 3 5
ÖÇ 3 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek