GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036071998 Çevre Biyokimyası ve Biyoteknolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


Ksenobiyotiklerin mikrobiyal metabolizmasına ve bu bileşiklerin doğadaki akıbetlerine ilişkin temel bilgilerin aktarılması, kirlilik unsurlarının biyolojik olarak giderilmesi ve önlenmesi üzerine yoğunlaşmak ve biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı ile çevre kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgili bilgilerin aktarılması bu dersin temel amacıdır.


Doç. Dr. Alper AKKAYA


1 Çevre biyoteknolojisi alanıyla ilgili kavramları tanımlayabilme ve ifade edebilme
2 Çeşitli atıkların giderimine yönelik biyoteknolojik teknikler hakkında bilgi kazanma
3 Ksenobiyotik metabolizması hakkında bilgi sahibi olabilmek
4 Çevre kirliliği sorunlarına yönelik çözümler üretebilme ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik önlemleri belirleyebilme
5 Bilimsel verileri değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlama yeteneğini kazanabilme
6 Grup arkadaşları ile etkin olarak işbirliği yapabilme ve kendi kendini geliştirebilme


Yok


Yok


Ksenobiyotiklerin metabolizması (Faz I ve Faz II reaksiyonları). Atık arıtımının stereokimyası ve kinetiği, biyokimyası, atık çalışmalarında çöktürme ve koagülasyon, atık su arıtımı (aerobik prosesler); tarihçesi, atık su kaynakları, aerobik biyolojik atık su arıtımı, filtre prosesi, aktif çamur prosesi ve diğerleri. Nitrifikasyon, denitrifikasyon ve fosforun uzaklaştırılması. İçme suyu arıtımı. Atık su arıtımı (anaerobik); giriş, metan oluşumunun biyolojisi, teknik proses, katı atıkların biyodegradasyon prosesleri. Zararlı kimyasalların detoksifikasyonu. Biyoremediyasyon, enerji ve biyo-yakıtlar, doğal kaynakların geri kazanımı, zirai-biyoteknoloji


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ksenobiyotiklerin metabolizması: Faz I ve Faz II reaksiyonları
2 Atık arıtımının stereokimyası ve kinetiği, biyokimyası.
3 Atık çalışmalarında çöktürme ve koagülasyon
4 Atık su arıtımı (aerobik prosesler); tarihçesi, atık su kaynakları
5 Aerobik biyolojik atık su arıtımı, filtre prosesi, aktif çamur prosesi ve diğerleri.
6 Nitrifikasyon, denitrifikasyon ve fosforun uzaklaştırılması.
7 İçme suyu arıtımı
8 Arasınav
9 Atık su arıtımı (anaerobik); giriş, metan oluşumunun biyolojisi, teknik proses
10 Atık su arıtımı (anaerobik); katı atıkların biyodegradasyon prosesleri
11 Zararlı kimyasalların detoksifikasyonu
12 Biyoremediyasyon, enerji ve biyo-yakıtlar, doğal kaynakların geri kazanımı
13 Zirai biyoteknoloji
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

Environmental Biotechnology by A. Scragg, Longman, Singapore, (1999) Environmental Biotechnology: Principles and Applications by B. E. Rittman ve P. L. Mccarty,, McGraw-Hill Int.Ed., (2001)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Laboratuvar 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 20 20
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 241

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 5
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek