GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036082003 Serbest Radikal Biyokimyası Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu derste, öğrenciye serbest radikaller hakkında temel bilgi, hastalıklardaki rolleri ve antioksidan savunma sistemleri ile etkileşimleri ile ilgili konularda genel bir bakış açısı ve anlayış kazandırmak hedeflenmiştir.


Assoc. Prof. Dr.Şenay Şanlıer


1 Antioksidan mekanizmaları kavrayabilme
2 Hastalıkların önlenmesinde antioksidanların rollerini kavrayabilme
3 Serbest radikal biyokimyası ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
4 Radikal türlerini ve oluşum mekanizmalarının kavrayabilme
5 Çağdaş sonuçları takip edebilme
6 Enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanları öğrenebilme
7 Serbest radikallerin oluşturduğu hasarı öğrenebilme
8 Antioksidan olarak fitokimyasalları öğrenebilme
9 Serbest radikal türlerini öğrenebilme
10 Serbest radikallere karşı savunma sistemlerini yorumlayabilme
11 Oksidatif hasarın moleküller üzerine etkilerini anlayabilme


none


none


Radikal kavramı ve oluşum mekanizması, radikal tipleri, radikal reaksiyonları, serbest radikaller ile hücre yaralanması, serbest oksijen radikalleri, radikalik türler, oksidatif hasarın makro moleküller üzerine etkileri, serbest radikallere karşı savunma sistemleri, antioksidan savunma, antioksidan mekanizması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Serbest Radikal biyokimyası, radikalik türler,
2 Serbest radikal oluşumu, endojen etkiler, eksojen etkiler
3 Serbest radikallerin etki mekanizmaları
4 Serbest radikallerin oluşturduğu hasarlar, lipit peroksidasyonu, DNA hasarı, protein hasarı
5 Oksidatif hasarın makromoleküller üzerine etkileri
6 Antioksidanlar, antioksidan türler
7 Antioksidan enzimler; katalaz, SOD, glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz, glutatyon-S-transferaz, glutatyon transferaz
8 Arasınav
9 Antioksidan moleküller; glutatyon, Vitamin A,C,E, flavonoidler
10 Antioksidan moleküller; melatonin, ürik asitve diğerleri
11 Hastalıklar ve antioksidanlar
12 Hastalıkların önlenmesinde antioksidanlar
13 Antioksidan olarak fitokimyasallar
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

B.Hallwell, J.M.C. Gutterdge, “Free Radicals in Biology and Medicine”, fourth edition,Oxford Science Publications, 2007. “Free Radical Biology and Medicine”,Elsevier journal, vol 44-49, 2008-2010. G.S.Foote,”Active Oxygen in Chemistry”, Blockie, London,1995. H.W.S. Chan,”Autooxidation of Unsaturated Lipids”, Norwich, UK, 1986.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

none


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 25 25
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 15 30
Proje Hazırlama 3 10 30
Proje Sunma 3 2 6
Makale Kritik Etme 4 4 16
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 220

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
ÖÇ 11 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek