GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036102002 Lipid Biyotransformasyonları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, özellikle lipaz katalizli lipid transformasyonları hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir. Ayrıca enzimlerin organik çözgenlerde kullanılabilirlikleri, seçimli reaksiyonlar ve ticari uygulamaların anlatılması amaçlanmaktadır.


Prof.Dr.Ali KILINÇ


1 Lipid biyotransformasyonunu tanımlayabilme, anlayıp anlatabilme
2 Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
3 Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme
4 Lipaz katalizli biyokimyasal ürünleri tasarlayabilme
5 Lipaz katalizli prosesleri geliştirebilme
6 Çağdaş sonuçları takip edebilme
7 Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
8 Bireysel ve grup çalışması yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyotransformasyonda kullanılan lipazların yapısı ve sınıflandırılması, ticari lipazlar. Biyotranformasyon reaksiyonlarında ortam olarak su, organik çözgen ve diğer çözgenlerin etkisi, organik çözgenlerde katalitik aktivitenin, enantiyoselektivitif kimo- ve regioselektivitif reaksiyonların incelenmesi, lipazlarla gerçekleştirilen lipid modifikasyonları, ticari uygulamaları ve gelecekteki uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyotransformasyonda kullanılan lipazların yapısı ve sınıflandırılması,
2 Ticari lipazlar
3 Lipid Biyotranformasyon reaksiyonlarında ortam olarak su, organik çözgen ve diğer çözgenlerin etkisi
4 Organik çözgenlerde katalitik aktivitenin, enantiyoselektivitif kemo- ve regioselektif reaksiyonların incelenmesi
5 Lipazlarla gerçekleştirilen lipid modifikasyonları
6 Ticari uygulamaları ve Gelecekteki uygulamalar
7 Ara Sınav
8 Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
9 Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
10 Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
11 Konu ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
12 Sunum
13 Sunum
14 Sunum
15 Sunum
16 Final Sınavı

1. U. T. Bornscheuer (Ed.), “Enzymes in Lipid Modification”, Wiley-VCH, (2000) 2. H. J. Rehen, G. Reed (Ed.), “Biotechnology” 2nd Completely Revised Edition, Volume 8A, Biotransformations I (D. R. Kelly), Wiley-VCH, (1998)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 5 2 10
Soru-Yanıt 5 2 10
Takım/Grup Çalışması 5 2 10
Proje Hazırlama 4 10 40
Proje Sunma 4 2 8
Bireysel Çalışma 6 6 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 206

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 5 3 4 4
ÖÇ 3 4 4 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 3 3
ÖÇ 6 4 3
ÖÇ 7 4 4 4 3 4
ÖÇ 8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek