GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036122002 Biyoelektrokimya Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu ders kapsamında biyoelektrokimya ile ilgili tüm konulara genel bir giriş ve ayrıntılı bir bakış amaçlanır.Bu ders sonucunda biyoelektrokimya alanındaki temel araştırmalardan uygulama alanlarına kadar geniş bir bilgi birikimi kazanılır.


Prof. Dr. Erhan Dinçkaya, Prof.Dr.Nil Ertaş


1 Organik, inorganik ve biyolojik sistemlere ilişkin çeşitli elektrokimyasal sonuçları yorumlayabilmek
2 Duyarlı tayinler içi amaçlanan biyosensörlerde elektrokimyadan biyoanalitik kimyasal uygulamalarda nasıl yararlanılabileceği konusunda kapsamlı bir anlayışa sahip olmak
3 Biyokimya ve değişik biyosensör problemlerini çözmek için elektrokimyasal yöntemleri uygulayabilmek
4 Bu önemli alanda ders boyunca öğrenilen şeyler ve ilave faaliyetler yardımıyla kendi ilgi alanlarında daha ileri düzeyde gelişme yeteneğinin kazanılması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Elektrokimya ve biyomateryallerin temel ilke ve özellikleri, biyomateryaller ve elektrokimyasal sistemlerin kombinasyonları, biyoelektrokimyasal ölçümleri kullanan ileri biyoanalitik yöntemler, biyoelektrokimyasal sistemlerin uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Elektrokimyanın temel ilkeleri ve özellikleri
2 Elektromanyetik alanlardaki yüklü partiküller
3 Elektrokimyasal hücreler, elektrot reaksiyonlarının mekanizması ve kinetiği
4 Potansiyometri,Hidrodinamik elektrotlar
5 Voltametri
6 İmpedans yöntemleri
7 Biyomateryallerin özellikleri ve temel ilkeler
8 Arasınav
9 Biyomateryaller ve elektrokimyasal sistemlerin kombinasyonu
10 Biyoelektrokimyasal ölçümlerin kullanıldığı ileri biyoanalitik ölçümler
11 Biyoelektrokimyasal sistemlerin uygulamaları
12 Rapor Sunumu
13 Rapor Sunumu
14 Rapor Sunumu
15 Rapor Sunumu
16 Final Sınavı

G. S. Wilson, “Bioelectrochemistry“, Vch Verlagsgesellschaft Mbh, (2002) T. M. Cahn, “Biosensors”, Chapman and Hall and Masson, (1993) D. M. Fraser, “Biosensors in the Body”, John Wiley and Sons, (1997)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 44 44
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 206

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek