GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Doktora

1 Organik, inorganik ve biyolojik sistemlere ilişkin çeşitli elektrokimyasal sonuçları yorumlayabilmek
2 Duyarlı tayinler içi amaçlanan biyosensörlerde elektrokimyadan biyoanalitik kimyasal uygulamalarda nasıl yararlanılabileceği konusunda kapsamlı bir anlayışa sahip olmak
3 Biyokimya ve değişik biyosensör problemlerini çözmek için elektrokimyasal yöntemleri uygulayabilmek
4 Bu önemli alanda ders boyunca öğrenilen şeyler ve ilave faaliyetler yardımıyla kendi ilgi alanlarında daha ileri düzeyde gelişme yeteneğinin kazanılması[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Elektrokimyanın temel ilkeleri ve özellikleri
2 Elektromanyetik alanlardaki yüklü partiküller
3 Elektrokimyasal hücreler, elektrot reaksiyonlarının mekanizması ve kinetiği
4 Potansiyometri,Hidrodinamik elektrotlar
5 Voltametri
6 İmpedans yöntemleri
7 Biyomateryallerin özellikleri ve temel ilkeler
8 Arasınav
9 Biyomateryaller ve elektrokimyasal sistemlerin kombinasyonu
10 Biyoelektrokimyasal ölçümlerin kullanıldığı ileri biyoanalitik ölçümler
11 Biyoelektrokimyasal sistemlerin uygulamaları
12 Rapor Sunumu
13 Rapor Sunumu
14 Rapor Sunumu
15 Rapor Sunumu
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 44 44
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 206

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek