GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036152003 Metabolik Regülasyon Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Doktora


Türkçe


Canlı sistemlerdeki metabolik yollar, birbiriyle ilişkileri, kontrol mekanizmaları, hormonlar ve beslenmenin bu metabolik yollara etkilerinin verilmesi amaçlandı.


Prof. Dr. Seçil Önal


1 Metabolik proseslerin regülasyon ve integrasyonu ile ilgili konuları tartışabilme
2 Çeşitli metabolik yolların temel prensiplerini ve kontrolünü kavrayabilme
3 Yaşam proseslerini yürüten temel mekanizmaları tanımlayabilme
4 Enerji kaynağı olarak çeşitli metabolitlerin kullanımını tanımlayabilme ve tartışabilme
5 Metabolik yolların reaksiyonlarının hücresel yerleşimini belirtebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyokimyasal regülasyon, temel metabolik yollar ve kontrolü; karbohidrat, lipid ve azot metabolizması, metabolik yolların regülasyonu ve integrasyonu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Metabolizma, anabolizma ve katabolizma, metabolik reaksiyonlar, anabolik ve katabolik reaksiyonlar
2 Metabolik yollar, biyokimyasal regülasyon, metabolik yolların regülasyonu
3 Aminoasit ve protein metabolizması; aminoasit biyosentezi ve yıkımı, PDLP reaksiyonları, üre çevrimi ve regülasyonu, aminoasitlerin özel ürünlere dönüşümü
4 Nükleotid metabolizması; purin ve pirimidin biyosentezi ve degradasyonu, sentez ve yıkımın regülasyonu
5 Biyoenerjetik, Krebs çevrimi, allösterik ve hormonal regülasyon, elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon, elektron transport kompleksleri, proton gradienti oluşumu, ATP sentaz
6 Karbohidrat metabolizması 1: Glikolizin mekanizması ve regülasyonu, laktik asit fermentasyonu, pentoz fosfat yolu, glioksilat çevrimi, piruvatın kaderi
7 Karbohidrat metabolizması 2: Glikojen metabolizması, kan glukozunun regülasyonu, hormonal regülasyon
8 Ara Sınav
9 Lipid metabolizması 1: Lipidlerin sindirimi ve adsorpsiyonu, yağ asitlerinin lipolizi ve β-oksidasyonu
10 Lipid metabolizması 2: Ketonkorların sentezi ve enerjetik rolü, yağ asidi sentezi, gliserofosfolipidler, sfingolipidler ve kolesterol sentezi, steroid hormonlar, lipoproteinler, lipid metabolizmasının regülasyonu
11 Metabolizmanın integrasyonu 1: İntegrasyona genel bakış, hormonal sinyal iletimi ve kontrol, tokluk, uzayan açlık ve açlık durumunun şeması
12 Metabolizmanın integrasyonu 2: Tokluk; sinyal iletimi ve regülasyonu, glikoliz, hegzoz monofosfat yolu, glikojenoliz de novo yağ asidi sentezi, lipogenez, lipoprotein transportu ve adipoz dokuda yağ depolama
13 Metabolizmanın integrasyonu 3: Uzayan açlık; sinyal iletimi ve regülasyonu, hepatik glikojenoliz, glukoneojenez, lipoliz, karaciğerde yağ asidi β-oksidasyonu
14 Metabolizmanın integrasyonu 4: Açlık; sinyal iletimi ve regülasyonu, glukoneojenez, iskelet kası katabolizması, üre çevrimi, lipoliz, yağ asidi β-oksidasyonu, ketojenez, ketonkor metabolizması
15 Dönem projesi sunumu
16 Final sınavı

K. N. Frayn, Metabolic Regulation, A Human Perspective, Portland Pres (2001) Priciples of Biochemistry, Lehninger, 5th ed. W.H. Freeman (2008)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 25 25
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Sunma 1 15 15
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 15 15
Bireysel Çalışma 4 10 40
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 217

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 5
ÖÇ 2 5 4 5 4
ÖÇ 3 5 3 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek