GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036152003 Metabolik Regülasyon Sistemleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Doktora


Türkçe


Canlı sistemlerdeki metabolik yollar, birbiriyle ilişkileri, kontrol mekanizmaları, hormonlar ve beslenmenin bu metabolik yollara etkilerinin verilmesi amaçlandı.


Prof. Dr. Seçil Önal


1 Metabolik proseslerin regülasyon ve integrasyonu ile ilgili konuları tartışabilme
2 Çeşitli metabolik yolların temel prensiplerini ve kontrolünü kavrayabilme
3 Yaşam proseslerini yürüten temel mekanizmaları tanımlayabilme
4 Enerji kaynağı olarak çeşitli metabolitlerin kullanımını tanımlayabilme ve tartışabilme
5 Metabolik yolların reaksiyonlarının hücresel yerleşimini belirtebilme


Yok


Yok


Biyokimyasal regülasyon, temel metabolik yollar ve kontrolü; karbohidrat, lipid ve azot metabolizması, metabolik yolların regülasyonu ve integrasyonu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Metabolizma, anabolizma ve katabolizma, metabolik reaksiyonlar, anabolik ve katabolik reaksiyonlar
2 Metabolik yollar, biyokimyasal regülasyon, metabolik yolların regülasyonu
3 Aminoasit ve protein metabolizması; aminoasit biyosentezi ve yıkımı, PDLP reaksiyonları, üre çevrimi ve regülasyonu, aminoasitlerin özel ürünlere dönüşümü
4 Nükleotid metabolizması; purin ve pirimidin biyosentezi ve degradasyonu, sentez ve yıkımın regülasyonu
5 Biyoenerjetik, Krebs çevrimi, allösterik ve hormonal regülasyon, elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon, elektron transport kompleksleri, proton gradienti oluşumu, ATP sentaz
6 Karbohidrat metabolizması 1: Glikolizin mekanizması ve regülasyonu, laktik asit fermentasyonu, pentoz fosfat yolu, glioksilat çevrimi, piruvatın kaderi
7 Karbohidrat metabolizması 2: Glikojen metabolizması, kan glukozunun regülasyonu, hormonal regülasyon
8 Ara Sınav
9 Lipid metabolizması 1: Lipidlerin sindirimi ve adsorpsiyonu, yağ asitlerinin lipolizi ve β-oksidasyonu
10 Lipid metabolizması 2: Ketonkorların sentezi ve enerjetik rolü, yağ asidi sentezi, gliserofosfolipidler, sfingolipidler ve kolesterol sentezi, steroid hormonlar, lipoproteinler, lipid metabolizmasının regülasyonu
11 Metabolizmanın integrasyonu 1: İntegrasyona genel bakış, hormonal sinyal iletimi ve kontrol, tokluk, uzayan açlık ve açlık durumunun şeması
12 Metabolizmanın integrasyonu 2: Tokluk; sinyal iletimi ve regülasyonu, glikoliz, hegzoz monofosfat yolu, glikojenoliz de novo yağ asidi sentezi, lipogenez, lipoprotein transportu ve adipoz dokuda yağ depolama
13 Metabolizmanın integrasyonu 3: Uzayan açlık; sinyal iletimi ve regülasyonu, hepatik glikojenoliz, glukoneojenez, lipoliz, karaciğerde yağ asidi β-oksidasyonu
14 Metabolizmanın integrasyonu 4: Açlık; sinyal iletimi ve regülasyonu, glukoneojenez, iskelet kası katabolizması, üre çevrimi, lipoliz, yağ asidi β-oksidasyonu, ketojenez, ketonkor metabolizması
15 Dönem projesi sunumu
16 Final sınavı

K. N. Frayn, Metabolic Regulation, A Human Perspective, Portland Pres (2001) Priciples of Biochemistry, Lehninger, 5th ed. W.H. Freeman (2008)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 25 25
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Sunma 1 15 15
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 15 15
Bireysel Çalışma 4 10 40
Okuma 4 10 40
Toplam İş Yükü (saat) 217

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 4 5
ÖÇ 2 5 4 5 4
ÖÇ 3 5 3 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek