GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036172003 Biyopolimerler ve Biomateryaller Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


Biyopolimeler ve Biyomateryaller çok farklı kullanım ve özelliklere sahip modern materyallerdir. Bu derste biyomateryaller temel düzeyde tanımlanarak, uygulama alanları ve kullanımları açısından önemi vurgulanacaktır. Bu konuda öğrencinin ileriye yönelik farklı bir uygulama alnında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.


Assoc. Prof. Dr. Cenk Selçuki


1 Bireysel ve grup çalışması yapabilme
2 Polimer ve biyopolimerlerin doğal ve sentetik üretim ve sentez mekanizmalarının anlaşılması
3 Çağdaş sonuçları takip edebilme
4 Polimer ve biyopolimerleden biyomateryal eldesinde nasıl yararlanıldığının anlaşılması
5 Çeşitli biyomateryallerin (implant, protez vb.) yapıları ile kullanım alanları arasındaki ilişkilerin kavranması
6 Polimer ve biyopolimerlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kavranması
7 Polimer, biyopolimer, biyomateryal ve ilgili kavramların öğrenilmesi
8 İmmünite ve biyomateryalin özellikleri arasındaki ilişkinin anlaşılması


Yok


Yok


Biyopolimerlerin tanımı, polimer yapı ve özellikleri, polimerleşme mekanizmaları, biyopolimerlerin biyolojik ve endüstriyel üretimleri ve sentezleri, biyomateryallerin tanımı, sınıflandırılması, biyouyumluluk, polimerik biyomalzemeler, biyobozunur polimerler, implantlar, immünite, biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Polimer ve biyopolimerlerin tanımlanması, sınıflandırılması
2 Polimerlerin ve biyopolimerlerin yapıları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri
3 Polimerleşme Mekanizmaları (İyonik Polimerleşme)
4 Polimerleşme Mekanizmaları (Radikal Polimerleşme)
5 Biyopolimerlerin biyolojik ve endüstriyel üretimleri ve sentezleri
6 Biyo ve biyouyumlu malzemelerin tanımı, sınıflandırılması
7 Biyouyumluluk, biyoaktivite, biyoinertlik, polimerik biyomalzemeler
8 Ara sınav
9 Biyobozunur polimerler
10 İmmünite
11 Biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları (Hidrojeller)
12 Biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları (Dişçilik Uygulamaları)
13 Biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları (Kardiovasküler Sistemlerdeki Uygulamalar)
14 Biyopolimerlerin ve biyomateryallerin uygulamaları (Diz, Kalça vb. İmplant ve protezler)
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

D. Walton, P. Lorimer, Polymers, Oxford University Press, (2000) http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/ahp Sujata V. Bhat, Biomaterials, Springer, (2002) E. Chiellini, J. Sunomoto, C. Migliaresi, R. M. Ottenbrite, D. Cohn, Eds., Biomedical Polymers and Polymer Therapeutics, Kluwer Academic Publishers, (2002) B. D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J. E. Lemons, Eds. Biomaterials Science 2.Ed, Elsevier Academic Press, (2004) R. Narayan, Ed., Biomedical Materials, Springer, (2009)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 25 25
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0 4 4
ÖÇ 1 5 5 4 4 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4 4 4 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 4 4 5
ÖÇ 5 5 3 4 5 4 4
ÖÇ 6 5 5 4 4 5
ÖÇ 7 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek