GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Doktora

1 Restriksiyon, ligasyon, DNA modifikasyonu ve işlevsel çalışmalarda kullanılan enzimlere yönelik ayrıntılı bilgi sahibi olma.
2 Moleküler klonlamada kullanılan enzimlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olma
3 Biyokimya alanında, bilime yenilik getirecek yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve uygulamaya sunma.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve terminoloji
2 Rekombinant DNA yöntemleri I
3 Rekombinant DNA yöntemleri II
4 Nükleazlar: Deoksiribonükleaz I, Bal31 nükleaz, ming-bean nükleaz
5 Restriksiyon Endonükleazları: Restriksiyon enzimlerinin özelliği
6 Restriksiyon Endonükleazları: Restriksiyon enzimlerinin özelliği
7 Taq DNA Polimeraz: Taq DNA polimeraz ve PCR’daki kullanımı
8 Ara Sınav
9 DNA Ligasyonu: DNA ve RNA ligazlar
10 Proteolitik Enzimler: Peptid üretiminde kullanılan proteolitik enzimler
11 Terminal Deoksiribonükleotidil Transferazlar: Homopolimer tailing ve transferazların kullanımı
12 DNAaz ve RNAaz: DNAaz ve RNAaz’ların özellikleri.
13 DNAaz ve RNAaz: footprintte DNAaz’ın kullanımı
14 Alkalen Fosfotaz: Alkalen fosfotazın plazmid resirkülasyonunda
15 Kinaz: T4DNA kinazın 5’ uç fosforilasyonu ve radyoişaretlemedeki kullanımı
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 14 2 28
Makale Kritik Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 7 98
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 5 4
ÖÇ 2 4 5 4
ÖÇ 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek