GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036181998 Rekombinant DNA Enzimolojisi Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu derste, moleküler enzimolojinin temel konularının anlaşılması ve rekombinant DNA teknolojisi bilgilerinin verilerek klonlama çalışmalarında bu bilgileri kullanma becerisinin kazandırılması hedeflenmiştir.


Prof. Dr. Zeki TOPÇU


1 Restriksiyon, ligasyon, DNA modifikasyonu ve işlevsel çalışmalarda kullanılan enzimlere yönelik ayrıntılı bilgi sahibi olma.
2 Moleküler klonlamada kullanılan enzimlerle ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olma
3 Biyokimya alanında, bilime yenilik getirecek yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve uygulamaya sunma.


Yok


Yok


“Nükleazlar, restriksiyon endonükleazları, Taq DNA Polimeraz, DNA Ligaz, Proteolitik Enzimler, Terminal Deoksiribonükleotidil Transferazlar, DNAaz ve RNAaz, Alkalen Fosfotaz ve Kinaz” enzim özellikleri ve rekombinant DNA teknolojisinde kullanım alanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve terminoloji
2 Rekombinant DNA yöntemleri I
3 Rekombinant DNA yöntemleri II
4 Nükleazlar: Deoksiribonükleaz I, Bal31 nükleaz, ming-bean nükleaz
5 Restriksiyon Endonükleazları: Restriksiyon enzimlerinin özelliği
6 Restriksiyon Endonükleazları: Restriksiyon enzimlerinin özelliği
7 Taq DNA Polimeraz: Taq DNA polimeraz ve PCR’daki kullanımı
8 Ara Sınav
9 DNA Ligasyonu: DNA ve RNA ligazlar
10 Proteolitik Enzimler: Peptid üretiminde kullanılan proteolitik enzimler
11 Terminal Deoksiribonükleotidil Transferazlar: Homopolimer tailing ve transferazların kullanımı
12 DNAaz ve RNAaz: DNAaz ve RNAaz’ların özellikleri.
13 DNAaz ve RNAaz: footprintte DNAaz’ın kullanımı
14 Alkalen Fosfotaz: Alkalen fosfotazın plazmid resirkülasyonunda
15 Kinaz: T4DNA kinazın 5’ uç fosforilasyonu ve radyoişaretlemedeki kullanımı
16 Final Sınavı

Sambrook et al, (1993). Molecular Cloning. Cold Spring Harbor Laboratory Press. New York.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Soru-Yanıt 14 2 28
Makale Kritik Etme 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 7 98
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 5 4
ÖÇ 2 4 5 4
ÖÇ 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek