GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036191998 Gen Mühendisliği Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amaçları; gen klonlama strateji ve metodolojilerinin tanıtılması, moleküler genetik ve buna bağlı alanların prensiplerinin anlatılarak bunların biyoteknoloji ve medikal bilimlerin farklı alanlarındaki uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak ve bu konuda araştırmaya yönelik öğrenciler yetiştirmektir.


Prof. Dr. Zeki Topçu


1 Gen mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları üzerine vizyon geliştirme ve araştırma disiplini kazandırma.
2 Temel Gen mühendisliği teknik terimlerini kavrayabilme.
3 Moleküler genetik konularının temellendirilerek yorum becerisinin sağlanması.


Yok


Yok


Genetik materyalin yapısı, genetik bilgi akışı, gen klonlanması metodolojisi, plazmid viral ve kozmid vektörler, gen klonlanmasında kullanılan enzimler, klonlama ürünlerinin biyokimyasal analizi, genomik ve cDNA kütüphaneleri, DNA ve RNA moleküllerinin radyoaktif ve non-radyoaktif yöntemlerle analizi, polimeraz zincir reaksiyonu ve DNA nükleotid dizisi tayini, in vitro mutagenesis, klonlanan genlerin ifade vektörlerine bağlanması, genetik mühendisliğinin uygulama alanları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genetik materyalin yapısı
2 Genetik bilginin akışı,
3 Gen klonlanması metodolojisi
4 Plazmid viral ve kozmid vektörler
5 Gen klonlanmasında kullanılan enzimler ve klonlama ürünlerinin biyokimyasal analizi
6 Genomik kütüphaneler
7 cDNA kütüphaneleri
8 Arasınav
9 DNA ve RNA moleküllerinin radyoaktif ve non-radyoaktif yöntemlerle analizi
10 Polimeraz zincir reaksiyonu
11 DNA nükleotid dizisi tayini
12 İn vitro mutagenesis
13 Klonlanan genlerin ifade vektörlerine bağlanması
14 Genetik mühendisliğinin uygulama alanları
15 Genetik mühendisliğine yönelik uygulama ve araştırma örnekleri
16 Sınav

Glick & Pasternak “Molecular Biotechnology” ASM Press Washington, D.C. 1994 Lodish et al Molecular Cell Biology Freeman Press New York 2000


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Tartışma 14 3 42
Makale Kritik Etme 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 233

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 5 5 5
ÖÇ 2 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek