GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036202003 Biyodegradasyon Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu ders mikrobiyal biyoteknolojiyi tanıtmayı, mikroorganizmaların çevre örneklerinde özellikle toprak, yeraltı suyundaki kirliliklerin biyodegradasyonunda kullanım potansiyellerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, kirlilik görülen çevrelerde biyodegradatif proseslerin kontrolü, stimülasyonu ve bunların bazı faktörlerin seçimine etkileri hakkındaki bilgilerin aktarılması hedeflenmiştir.


Doç. Dr. Alper AKKAYA


1 Ksenobiyotiklerin aerobik ve anaerobik metabolizma ile yıkımlarını hakkında bilgi sahibi olma ve tartışabilme
2 Son verileri takip edebilme
3 Sözlü sunumlar aracılığı ile sınıfa çalışma sonuçlarını bildirebilme
4 Biyodegradasyon tanımını ve biyodegradasyon yöntemlerini ifade edebilme
5 Bilimsel literatur okuyabilme ve bilgileri yorumlayabilme
6 Ksenobiyotiklerin biyodegradasyon yolaklarını hakkında bilgi elde etmek için modern kütüphane taramalarını ve bilgi bulma yöntemlerini kullanabilme


Yok


Yok


Biyodegradasyona giriş, doğadaki bileşiklerin biyodegradasyon yöntemleri. Biyolojik yıkıma dirençli bileşiklerin sebep olduğu çevre sorunları, kirlilik potansiyeline sahip organizmaların izolasyonu, aerobik metabolizma (alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, halojenli aromatik, alifatik hidrokarbonlar, nitro-aromatik bileşikler, poliklorobifeniller, lignin ve lignosulfatlar sürfaktanlar, sentetik organik boyar maddeler, pestisitler, sentetik polimerler, plastikler), anaerobik metabolizma (sübstitüe aromatik bileşikler, dehalojenasyon reaksiyonları, hidrokarbonlar), özel mikrobiyal suşların yıkıma dirençli kimyasalların degradasyonunda kullanımı (endüstriyel atıklar, toprak dekontaminasyonu). Degradasyon ürünlerinin analizi, toksisite testleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyodegradasyona giriş, organik kirlilikleri yıkabilen aerobik organizmaların özellikleri
2 Biyolojik yıkıma dirençli bileşiklerin sebep olduğu çevre sorunları, kirlilik potansiyeline sahip organizmaların izolasyonu,
3 Bakteriyel degradasyonun prensipleri, Fungusların yıkım kapasiteleri
4 Aerobik metabolizma: alifatik ve aromatik hidrokarbonların, halojenli aromatik ve alifatik hidrokarbonların, nitro-aromatik bileşiklerin ve poliklorobifenillerin biyodegradasyonu
5 Aerobik metabolizma: lignin ve lignosulfatların biyodegradasyonu
6 Aerobik metabolizma: sentetik organik boyar maddelerin biyodegradasyonu
7 Proje sunumu: pestisitlerin biyodegradasyonu
8 Arasınav
9 Proje sunumu: sentetik polimerlerin ve plastiklerin biyodegradasyonu
10 Anaerobik metabolizma: sübstitüye aromatik bileşiklerin biyodegradasyonu ve dehalojenasyon reaksiyonları, hidrokarbonların biyodegradasyonu
11 Özel mikrobiyal suşların yıkıma dirençli kimyasalların degradasyonunda kullanımı (endüstriyel atıklar, toprak dekontaminasyonu)
12 Kirlilik senaryosu ve problem çözme
13 Degradasyon ürünlerinin analizi
14 Toksisite testleri
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

Introductory Microbiology, J. Heritage, E.G.V. Evans, R.A. Killington, publisher/Edition: Cambridge University Press ISBN: 8175961031 Aspects of Microbial Metabolism ve Ecology Geoffrey A. Codd Academic Pres, 1997/0121780503 Transition Metals in Microbial Metabolism Taylor ve Francis, Inc 1997/9057022192 Functional Metabolism: Regulation and Adaptation Kenneth B. Storey2004/0-471-41090-X Biochemistry of Microbial Degradation Colin Ratledge Kluwer Academic Pub, 1994/0792322738 Bacterial Metabolism Gerhard Gottschalk Springer Verlag; 2nd Edition, Springer Series in Microbiology, 1997/0387961534


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 4 3 12
Proje Hazırlama 3 15 45
Proje Sunma 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek