GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036212010 Metal Toksikolojisine Biyokimyasal Bakış Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


. Hemen hemen tüm metaller belirli bir miktarın üzerinde alındıklarında toksik etki yaratırlar. Hatta metallerin büyük bir kısmı, çok düşük derişimlerde bile toksik etki yarattıkları için sağlık ve çevre açısından çok önemlidirler. Bu derste ağır metallerin toksik özelliklerine değinilerek, insan sağlığına etkilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.


Assoc. Prof. Dr. Sinan AKGÖL


1 Ağır metaller ve Ağır metal giderimi alanındaki araştırma sonuçlarını algılayabilme ve yorumlayabilme
2 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme ve sunum yapabilme,
3 Ağır metaller hakkında bilgi sahibi olma
4 Ağır metallerin genel özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olma ve toksik özelliklerini öğrenme
5 Ağır metal toksikolojisi hakkında yenilikleri takip edebilme ve yorumlayabilme
6 Ağır metal giderimi konusunda bilgi sahibi olarak alternatif giderim yöntemleri kurgulayabilme


Yok


Yok


İnsan Vücudunun Elementel Bileşimi. Biyolojide Önemli Elementler, Miktarları ve Rolleri. Ağır metallere Maruz Kalma Nedenleri. Metal Kirlilikleri. Sularda Ağır Metal Kirliliği. Alüminyum ve Alüminyum Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Arsenik ve Arsenik Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Civa ve Civa Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Kurşun ve Kurşun Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Demir ve Demir Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Kadmiyum ve Kadmiyum Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Krom ve Krom Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri. Metal Zehirlenmesi Tedavisinde Kullanılan Antidotlar. Ayırma İşlemleri. Polimerik Sorbentler. Uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnsan Vücudunun Elementel Bileşimi, Biyolojide Önemli Elementler, Miktarları ve Rolleri.
2 Ağır metallere Maruz Kalma Nedenleri, Metal Kirlilikleri.
3 Sularda Ağır Metal Kirliliği.
4 Alüminyum ve Alüminyum Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
5 Arsenik ve Arsenik Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
6 Arasınav
7 Civa ve Civa Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
8 Kurşun ve Kurşun Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
9 Demir ve Demir Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
10 Kadmiyum ve Kadmiyum Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri.
11 Krom ve Krom Metabolizması, Kirliliği, Toksik Etkileri
12 Metal Zehirlenmesi Tedavisinde Kullanılan Antidotlar.
13 Ayırma İşlemleri. Polimerik Sorbentler. Uygulamalar.
14 Sunum
15 Sunum
16 Final sınavı

Casarett and Doull’s “Toxicology, The basic Science of Poisons”, Macmillan Publishing Company, 2nd Edition, New York, 1975. Irena Sherameti, Ajit Varma, “Soil Heavy Metals (Soil Biology)”, Sringer-Verlag, Berlin, 2010. William Rasmussen, Natural Mercury Detoxification (Paperback), Metabolic Balance Press (LLC), Florida, USA, 2002.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 2 10 20
Proje Sunma 2 2 4
Seminer 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 245

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek