GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036232007 Biyosensörlerde Biyomoleküler Filmler;Tasarım,Teknikler ve Uygulamalar Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Doktora


Türkçe


Biyosensörlerde kullanılan biyomoleküler filmlerin tasarımı, hazırlama teknikleri ve uygulamalarının öğretilmesi


Prof.Dr.Erhan Dinçkaya


1 Farklı biyosensör uygulamaları için biyomoleküler filmlerin tasarımı ve geliştirilmesi
2 Çeşitli biyomoleküler filmler ve onların biyosensör hazırlanmasındaki kombinasyonlarını açıklayabilme becerisini kazanabilmek
3 Biyosesörlerdeki biyomoleküler filmler hakkında bilgiyi yorumlayabilme ve bilimsel literatürü okuyabilmek
4 Biyosensör tasarımında biyomoleküler filmlerin temel özelliklerini tanımlayabilme


Yok


Yok


Biyosensörlerin fonksiyonel bileşenleri olarak ince filmler:İnce film oluşum yöntemleri, ince filmlerin incelenmesi için yöntemler, biyolojik aktif filmler, nanoteknoloji ve biyosensörler, biyosensör tasarımında nükleik asit oligomer hibridizasyon arayüzünün fiziksel özellikleri, Biyosensör tasarımında plazma polimerize filmler, Biyosensör uygulamaları için ayarlanabilir bir platform olarak kendiliğinden oluşan monotabakalar, manyetik mikroküre içeren immunolojik ölçüm temelli SPR biyosensörlerinin tasarımı v ve performansı, elektrokimyasal temelli biyosensörlerin tasarımı ve yapımında materyal ve teknikler, karbon nanotüp-iyonik sıvı jel temelli biyosensörlerin tasarımı, yapısal ve karakteristik özelliklerinin analiz yöntemleri, çift tabakalı lipid membranların elektrokimyaı: biyosensör geliştirilmesinde alt yapı ve teknikler,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyosensörlerin fonksiyonel bileşenleri olarak ince filmler:İnce film oluşum yöntemleri, ince filmlerin incelenmesi için yöntemler
2 Biyosensörlerin fonksiyonel bileşenleri olarak ince filmler:Biyolojik aktif filmler
3 Nanoteknoloji ve biyosensörler
4 Biyosensör tasarımında nükleik asit oligomer hibridizasyon arayüzünün fiziksel özellikleri
5 Biyosensör tasarımında plazma polimerize filmler
6 Biyosensör uygulamaları için ayarlanabilir bir platform olarak kendiliğinden olşan monotabakalar
7 Manyetik mikroküre içeren immunolojik ölçüm temelli SPR biyosensörlerinin tasarımı ve performansı
8 Arasınav
9 Elektrokimyasal temelli biyosensörlerin tasarımı ve yapımında materyal ve teknikler
10 Karbon nanotüp-iyonik sıvı jel temelli biyosensörlerin tasarımı, yapısal ve karakteristik özelliklerinin analiz yöntemleri
11 Çift tabakalı lipid membranların elektrokimyaı: Biyosensör geliştirilmesinde alt yapı ve teknikler
12 Rapor Sunumu
13 Rapor Sunumu
14 Rapor Sunumu
15 Rapor Sunumu
16 Final sınavı

Cass,T.,Ligler,F.S.,1999, Immobilized Biomolecules inAnalysis, Oxford University Press. Rusling,J.F.,2003,Biomolecular Films:Desing,Function and Application,CRC Rogers,K.,Mukhandani,A.,1998,Affinity Biosensors:Techniques and Protocols,Humana Press, Sadana,A.,2001,Engineering Biosensors;Kinetic and DesingApplications,Academic Prss.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 12 24
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 201

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 4 3
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek