GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036281998 Enzim Kataliz Mekanizmaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu ders kapsamında teorik anlamda enzimlerin doğası, yapısı, kinetik ve özellikle de katalitik yapısının anlaşılması hedeflenmiştir. Dersi tamamlanması ile dersi alan öğrenci tarafından enzimlerin önemi ve uygulamalarının yanı sıra enzimlerin ayrıntılı bir sınıflandırılması, aktif merkez ve enzim kataliz mekanizmalarının incelenmesi, oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazların mekanizmalarının ilkelerinin anlaşılması hedeflenmektedir


Prof. Dr. Erhan Dinçkaya


1 Enzim kataliz mekanizmaları hakkında bilimsel literatürü okuyabilme
2 Enzim mekanizmaları ile ilgili diğer alanlar arasındaki ilişkiyi kurabilme
3 Enzim kataliz mekanizmalarının açıklama yeteneğinin kazanılması
4 Enzim kataliz mekanizmaları hakkında bilimsel rapor yazma yeteneğinin kazanılması
5 Enzim aktif merkezlerinin yapı aydınlatılması yöntemlerinin anlaşılması
6 Enzimlerin doğası, yapıları, katalitik ve kinetik özelliklerinin anlaşılması


Yok


Yok


Enzimlerin sınıflandırılması; sınıflandırma ve adlandırmanın kuralları, enzim yapısı, aktif merkez, enzim mekanizmaları; oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazların mekanizmaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Enzimlerin Sınıflandırılması,Sınıflandırma ve adlanmanın ayrıntılı kuralları
2 Enzim yapısı
3 Aktif Merkez
4 Enzim katalizinin stereokimyası
5 Enzim katalizinin kimyasal mekanizmaları:Oryantasyon ile kataliz, Kovalent kataliz
6 Enzim katalizinin kimyasal mekanizmaları:Genel asit-baz katalizi, metal iyon katalizi
7 Enzim katalizinin kimyasal mekanizmaları: Konformasyonal bükülme ve diğer kataliz mekanizmaları
8 Arasınav
9 Enzim katalizine pH etkisi
10 Oksidoredüktazların mekanizmaları, Transferazların mekanizmaları
11 Hidrolazların mekanizmaları, Liyazların mekanizmaları
12 İzomerazların mekanizmaları
13 Liyazların mekanizmaları
14 Rapor Sunumu
15 Rapor Sunumu
16 Final Sınavı

A. Ferst, “Structure and Mechanism in Protein Science”, W.H.Freeman and Company, (2000) M. Dixon, E. C.Webb, “Enzymes”, Longman Group Limited, (1979)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 23 23
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 201

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 4 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek