GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036322005 Afinite Biyosensörleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Afinite biyosensörlerinin temel ilkelerini ve uygulamalarını öğretilmesi


Prof.Dr.Erhan Dinçkaya


1 Affinite biyosensörleri konusunda bilimsel yayınları okuyabilme ve bu konudaki bilgiyi yorumlayabilme becerisini kazanmak
2 Affinite biyosensörlerinin değişik uygulamalarını anlayabilmek
3 Affinie biyosensörlerini değişik uygulamaları ile farklı analitik amaçlar arasında ilişkiyi kurabilmek
4 Affinite biosensörlerinin ilkelerini açıklayabilmek


Yok


Yok


Afinite biyosensörlerinin temel ilkeleri, elektrokimyasal temelli affinite biyosensörleri, elektrokimyasal impedans spektroskopisi temelli affinite biyosensörleri termistör temelli afinite biyosensörleri, SPR temelli afinite biyosensörleri, optik temelli afinite biyosensörleri, piezoelektrik temelli temelli affinite biyosensörleri , afinite biyosensörlerinde diğer uygulamalar ve son gelişmeler ve uygulamalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Afinite biyosensörlerinin temel ilkeleri
2 Elektrokimyasal temelli affinite biyosensörleri
3 Amperometri temelli affinite biyosensörleri
4 Potansiyometri temelli affinite biyosensörleri
5 Kondüktometri temelli affinite biyosensörleri
6 Elektrokimyasal impedans spektroskopisi temelli affinite biyosensörleri
7 Optik temelli affinite biyosensörleri
8 Arasınav
9 Piezoelektrik temelli affinite biyosensörleri
10 SPR temelli affinite biyosensörleri
11 Termistör temelli afinite biyosensörleri
12 Rapor Sunumu
13 Rapor Sunumu
14 Rapor Sunumu
15 Rapor Sunumu
16 Final Sınavı

Rogers, Kim , Mulchandani, Ashok,1998,Affinity Biosensors,Humana Press


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 23 23
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 46 46
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 221

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek