GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036342008 Protein Yapı ve Dinamiklerinde Bilgisayara Dayalı Yöntemler Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Protein yapı ve dinamiklerinin tayininde kullanılan hesapsal yöntemlerin ve yazılımların öğretilmesi.


Prof. Dr. Cenk Selçuki


1 Çıkan hesaplama sonuçlarını yorumlayabilme
2 Anlatılan hesapsal yöntemler arasındaki temel benzerlik ve farklılıkların anlaşılması
3 Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
4 Yöntemleri kullanmak için gerekli olan yazılımları kullanma becerisinin kazanılması
5 Üç boyutlu görüş ve düşünce yeteneklerinin gelişmesi
6 Hesapsal bilim ve teknoloji terminolojisinin kavranması
7 Protein sistemleri ile ilgili çalışmalarda hangi hesapsal yöntemin kullanılacağına karar verme yetisi kazanılması
8 Protein yapı ve dinamiklerinin tayininde kullanılan hesapsal yöntemlerin temel prensiplerinin anlaşılması


Yok


Yok


Moleküler modelleme ve uygulama alanlarının genel tanımı. Biyoinformatik’e giriş. Genomik’e giriş. SCOP. CASP. Protein yapı ve dinamiklerinde kullanılan hesapsal yöntemler. Protein dizi analizi ve buna bağlı yapı tayininde izlenen yöntemler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Moleküler Modelleme ve Uygulama Alanlarının Genel Tanıtımı
2 Protein Yapı ve Dinamiklerinde Kullanılan Hesapsal Yöntemler (Moleküler Mekanik)
3 Protein Yapı ve Dinamiklerinde Kullanılan Hesapsal Yöntemler (Moleküler Dinamik)
4 Protein Yapı ve Dinamiklerinde Kullanılan Hesapsal Yöntemler (Monte Carlo)
5 Protein Yapı ve Dinamiklerinde Kullanılan Hesapsal Yöntemler (Yarı-ampirik Yöntemler)
6 Protein Yapı ve Dinamiklerinde Kullanılan Hesapsal Yöntemler (Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (DFT) Yöntemleri)
7 Protein Yapı ve Dinamiklerinde Kullanılan Hesapsal Yöntemler (Ab initio Yöntemleri)
8 Arasınav
9 Protein Dizi Analizi ve Buna Bağlı Yapı Tayininde İzlenen Yöntemler (Konformasyonel Analiz)
10 Protein Dizi Analizi ve Buna Bağlı Yapı Tayininde İzlenen Yöntemler (Homoloji Modellemesi)
11 Protein Dizi Analizi ve Buna Bağlı Yapı Tayininde İzlenen Yöntemler (Threading, Lattice Modeli ve Ramachandran Diyagramları)
12 Protein Dizi Analizi ve Buna Bağlı Yapı Tayininde İzlenen Yöntemler (CASP, SCOP ve diğer veri tabanlarının sınıflandırma sistemleri)
13 Genomik’e Giriş
14 Biyoinformatik’e Giriş
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

A. R. Leach, Molecular Modelling Principles and Applications, 2. Ed., Prentice Hall, (2001) T. Schlick, Molecular Modeling and Simulation, Springer, (2002) K. I. Ramachandran, G. Deepa, K. Namboori, Computational Chemistry and Molecular Modeling-Principles and Applications, Springer-Verlag, (2008) A. Warshel, Computer Modeling of Chemical Reactions in Enzymes and Solutions, John Wiley & Sons, Inc., (1991)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 7 4 28
Rapor Hazırlama 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
Okuma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 239

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0 4 4 4 4
ÖÇ 1 5 4 5 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 5 5 4
ÖÇ 3 5 4 3 4 5 5
ÖÇ 4 4 4 4 5
ÖÇ 5 4 3 4 5 4 4
ÖÇ 6 4 5 4 4 4
ÖÇ 7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek