GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036362010 Doku Mühendisliği ve Nanobiyoteknoloji Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu derste Doku mühendisliği ile ilgili temel kavramlar ile, Nanoparçacıklar ile Büyüme Faktorlerinin Taşınması/ Salımı, Nanoparçacıklarla Gen Taşınımı, Biyonanoyüzey Teknolojisi ile Doku Tabakalarının Üretimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmıştır.


Prof. Dr. Sinan AKGÖL


1 Doku mühendisliğinde kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
2 Doku mühendisliği ile ilgili yenilikleri/gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme
3 Çağdaş sonuçları takip edebilme
4 Doku mühendisliği ile ilgili temel kavramları öğrenme, uygulama
5 Doku mühendisliği için alternatif nanoparçacık kurgulayabilme
6 Söz konusu alandaki araştırma sonuçlarını algılayabilme ve yorumlayabilme, sunabilme


Yok


Yok


Giriş. Doku mühendisliği ile ilgili temel kavramlar. Doku iskeleleri fabrikasyonu. Doku iskelesi. Makro/Mikro Fabrikasyon Teknikleriyle Doku İskelesi Üretimi. Nanofabrikasyonla Doku İskelesi. Kanamayı Durduran Peptid Jeller. Karbon Nanotüpler ve Doku Mühendisliği. Günümüz ve Gelecekteki Doku Mühendisliği Uygulamaları. Doku Mühendisliğinde Nanopartiküller. Nanoparçacıklar ile Büyüme Faktorlerinin Taşınması ve Salımı. Nanoparcacıklarla Gen Taşınımı. Biyonanoyüzey Teknolojisi ile Doku Tabakalarının Üretimi. Elektroeğirme ve Nanolifler. Nanoliflerden Doku İskelelerinin Hazırlanması. Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme. Fotolitografi. Nanolitografi. Elektron Demeti Litografisi. Dip Pen Nanolitografi. Plazma Litografi. Polimer Karışımları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
0 Giriş, Doku mühendisliği ile ilgili temel kavramlar
1 Doku iskeleleri fabrikasyonu, Doku iskelesi uygulamaları
2 Makro/Mikro Fabrikasyon Teknikleriyle Doku İskelesi Üretimi
3 Nanofabrikasyonla Doku İskelesi, Kanamayı Durduran Peptid Jeller
4 Karbon Nanotüpler ve Doku Mühendisliği, Günümüz ve Gelecekteki Doku Mühendisliği Uygulamaları
5 Doku Mühendisliğinde Nanopartiküller, Nanoparçacıklar ile Büyüme Faktörlerinin Taşınması ve Salımı
6 Nanoparcacıklarla Gen Taşınımı, Biyonanoyüzey Teknolojisi ile Doku Tabakalarının Üretimi
7 Arasınav
8 Elektroeğirme ve Nanolifler
9 Nanoliflerden Doku İskelelerinin Hazırlanması
10 Nanolitografik Teknikler ve Nanodesenleme
11 Fotolitografi, Nanolitografi, Elektron Demeti Litografisi
12 Dip Pen Nanolitografi, Plazma Litografi, Polimer Karışımları
13 Sunum
14 Sunum
15 Ara sınav

Rui L Reis, Daniel Cohn, “Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration”, Kluwer Academic Publishers, Vol. 86, 2002. Oded Shoseyov (Author, Editor), Ilan Levy (Editor), “NanoBioTechnology: BioInspired Devices and Materials of the Future”, Humana Press, 2008, USA.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 2 10 20
Proje Sunma 2 2 4
Seminer 2 2 4
Bireysel Çalışma 14 8 112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 246

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 0 5 4 4
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek