GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Doktora

1 Rekombinant protein ekspresyon sistemlerinin genel özelliklerini ve farklarını kavrayabilme.
2 Rekombinant protein ekspresyonu ile ilgili bilgileri diğer araştırma alanlarında kullanabilme.
3 Rekombinant protein ekpresyonu ile ilgili gelişmeleri takip edecek bilgi düzeyine sahip olabilme
4 Ekspresyon sistemi seçiminde dikkat edilecek hususları kavrayabilme.
5 Rekombinant protein ekspresyonu ile ilgili bilimsel makaleleri okuyabilme, anlayabilme ve yorumlayabilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 E. coli ekspresyon sistemi
2 Maya ekspresyon sistemleri.
3 Maya ekspresyon sistemleri
4 Baculovirus ekspresyon sistemi.
5 Memeli hücrelerinde protein ekspresyonu.
6 Bitki hücrelerinde rekombinant protein üretimi
7 Hücresiz protein ekspresyonu
8 Ara sınav
9 Rekombinant proteinlerin saflaştırılmasında afinite tagları
10 Öğrenci Sunumları
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Soru-Yanıt 14 1 14
Rapor Hazırlama 13 4 52
Rapor Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 14 7 98
Toplam İş Yükü (saat) 225

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 3 3 5
ÖÇ 4 3 3
ÖÇ 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek