GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Ders 3 5 5,00

Doktora


Türkçe


Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.


Bölüm Öğretim Üyeleri


1 Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
2 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi.
3 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. .
4 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
5 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.
6 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tez danışmanının belirleyeceği konular
2 Tez danışmanının belirleyeceği konular
3 Tez danışmanının belirleyeceği konular
4 Tez danışmanının belirleyeceği konular
5 Tez danışmanının belirleyeceği konular
6 Tez danışmanının belirleyeceği konular
7 Tez danışmanının belirleyeceği konular
8 Tez danışmanının belirleyeceği konular
9 Tez danışmanının belirleyeceği konular
10 Tez danışmanının belirleyeceği konular
11 Tez danışmanının belirleyeceği konular
12 Tez danışmanının belirleyeceği konular
13 Tez danışmanının belirleyeceği konular
14 Tez danışmanının belirleyeceği konularYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Toplam 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Toplam 0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Beyin Fırtınası 10 3 30
Rapor Hazırlama 1 8 8
Bireysel Çalışma 14 5 70
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 164

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek