GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036022011 Biyotransformasyonlar Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı enzimler ile katalizlenen, biyotransformasyonlar, organik sentezlerde ve endüstriyel proseslerdeki biyotransformasyonlar hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir. Hedefler ise; biyokatalizörlerin biyotransformasyonlardaki avantajları ve dezavantajlarının anlaşılabilmesi, farklı tip biyokatalizörlerin organik sentez ve endüstriyel amaçlı kullanımlarının anlatılmasıdır.


Prof.Dr.Ali KILINÇ


1 Organik çözgenlerde biyokimyasal ürünlerin sentezini tasarlayabilme
2 Biyotransformasyon prosesleri geliştirebilme
3 Çağdaş sonuçları takip edebilme
4 Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
5 Biyotransformasyonu tanımlayabilme, anlayıp anlatabilme
6 Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
7 Bireysel ve grup çalışması yapabilme
8 Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Organik sentezlerde biyotransformasyonlar: Hidrolitik reaksiyonların biyokatalitik uygulamaları, indirgemeler, yükseltgemeler, katılma ve eliminasyon reaksiyonları, Enzimlerin organik çözgenlerde kullanılması ile ilgili spesifik tekniklerin kullanılması, Endüstriyel biyotransformasyonlar, Endüstriyel biyotransformasyonun tarihçesi, enzimlerin sınıflandırılması, temel biyoreaksiyon mühendisliği, prosesler


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyotransformasyonlara Giriş
2 Endüstriyel biyotransformasyonlar: - Endüstriyel biyotransformasyonun tarihçesi, - Enzimlerin sınıflandırılması, temel biyoreaksiyon mühendisliği, prosesler
3 Endüstriyel biyotransformasyonlar, - Enzimlerin sınıflandırılması, temel biyoreaksiyon mühendisliği, prosesler
4 Organik sentezlerde biyotransformasyonlar: Biyokatalitik uygulamalar - Hidrolitik reaksiyonların biyokatalitik uygulamaları,
5 Organik sentezlerde biyotransformasyonlar: -İndirgemeler, yükseltgemeler, katılma ve eliminasyon reaksiyonları
6 Organik sentezlerde biyotransformasyonlar: -Katılma ve eliminasyon reaksiyonları
7 Spesifik Teknikler: Organik Çözgenlerde Enzimlerin Kullanımı - Ester Sentezi - Lakton Sentezi - Amid Sentezi
8 Arasınav
9 Biyotransformasyonlardan seçme konular ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
10 Biyotransformasyonlardan seçme konular ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
11 Biyotransformasyonlardan seçme konular ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
12 Biyotransformasyonlardan seçme konular ile ilgili Literatür Tarama, inceleme ve Tartışma
13 Sunum
14 Sunum
15 Sunum
16 Final Sınavı

1) K. Faber, “Biotransformations”, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg, (2000) 2) K. Faber, “Biotransformations in Organic Chemistry”, 2nd Edition, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg, (1995) 3) J. R. Hanson, “An Introduction to Biotransformations in Organic Chemistry”, W. H. Freeman and Stockton, (1995) 4) A. Telefoncu, “Biyoteknoloji”, E.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, No:152, (1995)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 7 98
Laboratuvar 10 3 30
Tartışma 4 2 8
Soru-Yanıt 14 2 28
Deney 10 3 30
Rapor Hazırlama 10 4 40
Rapor Sunma 10 4 40
Makale Kritik Etme 4 2 8
Bireysel Çalışma 4 6 24
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 6 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Rapor 10 5 50
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 406

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 3 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 5 3 4 4
ÖÇ 5 5 4
ÖÇ 6 4 4 4 3 4
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 4 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek