GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036162011 Karşılaştırmalı Biyokimya Ders 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Canlı sistemlerdeki metabolik olayların fizyolojik ve biyokimyasal bakış ile karşılaştırmalı olarak verilmesi amaçlandı.


Prof. Dr. Seçil Önal


1 Biyolojik önemli makromoleküllerin moleküler temelini kavrayabilme
2 Karşılaştırmalı biyokimyanın yöntemlerini tanımlayabilme
3 Önemli biyolojik makromoleküllerin temelini açıklayabilme
4 Protein, karbohidrat ve yağ sentez ve yıkımındaki metabolik yolları açıklayabilme ve kıyaslayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Karşılaştırmalı biyokimyanın yöntemleri, nükleik asitler ve nükleoproteinler, yapısal katlanma ve protein metabolizması, plazma proteinleri ve metaloproteinler, moleküler evolusyon, immunoproteinler, respiratorik pigmentler, peptid hormonları, ekstraselüler yapı ve salgı proteinleri, karbohidratların yapısı ve metabolizması, lipidler ve yağ metabolizması, steroidler, oksidatif metabolizma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Karşılaştırmalı biyokimyanın yöntemleri
2 Moleküler evolusyon, genetik kod, nükleik asitler ve nükleoproteinler
3 Aminoasitler ve proteinler
4 Protein katlanma mekanizması ve protein metabolizması
5 Plazma proteinleri ve metaloproteinler
6 İmmün sistem ve immünoproteinler
7 Peptid hormonları, respiratorik pigmentler, ekstraselüler yapı ve salgı proteinleri
8 Ara Sınav
9 Dönem projesi sunumu
10 Karbohidratlar; yapısı ve fonksiyonları
11 Karbohidrat metabolizması; sentez ve yıkımı
12 Lipidler ve yağlar; yapısı ve fonksiyonları
13 Lipid ve yağ metabolizması; sentez ve yıkımı
14 Oksidatif metabolizma
15 Dönem projesi sunumu
16 Final sınavı

.K. Mathews, K.E. van Holde, K.G. Ahern, Biochemistry, Addison Westley Haugman Inc. (2000). D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger, Principles of Biochemistry, Worth Publishing (2000).


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 14 4 56
Rapor Sunma 1 15 15
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 20 20
Bireysel Çalışma 3 10 30
Okuma 5 10 50
Toplam İş Yükü (saat) 241

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 4 3 5
ÖÇ 2 5 3 2
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek