GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036412011 Biyokataliz-Çok Ölçekli Kuantum Modelleri Seçmeli Ders Grubu 1 1 7,00

Doktora


Türkçe


Biyokataliz tanımı ve kavramının öğretilmesi. Çok ölçekli kuantum modellerinin biyokatalizde kullanımının anlatılması.


Assoc. Prof. Dr. Cenk Selçuki


1 Yöntemleri kullanmak için gerekli olan yazılımları kullanma becerisinin kazanılması
2 Biyokatalizle ilgili temel prensiplerinin anlaşılması
3 Biyokataliz ile ilgili çalışmalarda hangi hesapsal yöntemin kullanılacağına karar verme yetisi kazanılması
4 Çıkan hesaplama sonuçlarını yorumlayabilme
5 Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
6 Biyokatalizde kullanılan hesapsal yöntemlerle ilgili temel prensiplerinin anlaşılması
7 Hesapsal bilim ve teknoloji terminolojisinin kavranması


Yok


Yok


Biyokataliz: tanım ve kavramlar. Biyokatalizde ihtiyaçlar ve sorunlar. Kuantum metodları. Klasik metodlar. Hibrit metodların özellikleri: avantajları ve dezavantajları. QM/MM, MD/QM, ONIOM ve ilgili metodlar. Biyokatalize uyarlamalar. Protonlanma dengesinin modellenmesi. Ribozim katalizinde çok ölçekli simulasyonlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyokataliz: tanım ve kavramlar
2 Biyokatalizde ihtiyaçlar ve sorunlar
3 Moleküler Modelleme ve Biyokataliz
4 Klasik Mekanik Metodları
5 Klasik Mekanik Metodları
6 Kuantum Mekaniksel Metodlar
7 Kuantum Mekaniksel Metodlar
8 Arasınav
9 Hibrit metodların özellikleri: avantajları ve dezavantajları
10 QM/MM
11 MD/QM
12 ONIOM ve ilgili metodlar
13 Biyokatalize uyarlamalar: Protonlanma dengesinin modellenmesi
14 Ribozim katalizinde çok ölçekli simulasyonlar
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final sınavı

York, D. M., Lee, T.-S., Eds. 2009. “Multiscale Quantum Models for Biocatalysis-Modern Techniques and Applications”, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics Volume 7, Series Ed. J. Leszczynski, Springer, Dordrecht.¬¬ Canuto, S., Ed. 2008. “Solvation Effects on Molecules and Biomolecules-Computational Methods and Applications”, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics Volume 6, Series Ed. J. Leszczynski, Springer, Dordrecht.¬¬ Warshel, A., 1991. “Computer Modeling of Chemical Reactions in Enzymes and Solutions”, John Wiley & Sons, Inc. Fessner, W.-D., Anthonsen T., Eds. 2009. “Modern Biocatalysis”, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 10 10
Proje Hazırlama 1 30 30
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 208

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 3 4 4
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 4 5 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 5 5 4
ÖÇ 6 5 4 5 4 4
ÖÇ 7 4 3 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek