GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036242012 İleri Biyokimyasal Teknikler Seçmeli Ders Grubu 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Biyolojik bilimlerdeki gelişmeler büyük ölçüde ölçme ve gözlemleme teknolojilerindeki hızlı gelişmelere bağlıdır. Bu yeni teknolojiler , enstrumental metodlar ve analitik/endüstriyel proseslerin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak, araştırmalarda uygun cihaz ve yöntem seçiminde kaliteli güvenilir sonuçlara ulaşmak için gereklidir. Bu ders kapsamında öğrencilere biyokimyada ileri teknikler hakkında temel bilgilerin verilmesi ve biyomoleküllerin analizinde ileri düzeyde pratik düşünce yeteneği kazandırılması temel amaçtır.


Prof.Dr. Figen Zihnioglu


1 Modern biyokimyasal teknikleri anlayabilme ve araştırma deneyimi kazanabilme becerisi
2 Modern biyokimyasal enstrumantal tekniklerinin temel prensiplerini açıklayabilme, işletme ve uygulama koşullarını kavrayabilme
3 Enstrumantasyon teknolojisindeki yeni gelişmeleri anlayabilme
4 Biyomoleküllerin kantitatif ve kalitatif değerlendirilmesinde ve saflaştırılmasında bakış açısı kazanma becerisi
5 Modern biyokimya laboratuvarlarında yeni diyagnostic araçları anlayabilme
6 Bilimsel rapor/ proje hazırlayabilme becerisi
7 Yeni teknikleri takip edebilme ve seçebilme becerisi


Yok


Yok


Ders kapsamında öncelikle son yıllardaki gelişmelere dayalı olarak bazı biyokimyasal tekniklerin temel prensipleri verilecektir. HPLC ve electroforetik tekniklerin kantitatif ve yapı analizlerinde kullanımları, ileri kütle spektrometrik teknikler ve biyokimyadaki uygulamaları, elektrotransfer, immunostain teknikleri, multidimensional teknikler, kararlı izotop işaretleme teknikleri, görüntüleme teknikleri, 3D yapı analizi ve tahmini, X-Işınları kristalografisi, immunobiyokimyasal teknikler, microarrayler vb.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 LC-MS/MS, CE-MS/MS gibi Hypnated tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları
2 İleri Kütle Spektrometrik Tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları; Örn;MALDI-TOF, ESI-TOF, SELDI-TOF vb.
3 Multidimensional Tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları; örn; 2D-PAGE, 2D-DIGE, 2D-LC
4 Kararlı İzotop işaretleme tekniklerinin temel prensipleri ve uygulamaları; Örn: ICAT, SILAC, vb.
5 Immunostaining tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları; örn; ELISA, RIA vb.
6 Spectral Tekniklerin temel prensipleri ve uygulamaları; Örn; Floresans, NMR, CD, FRET, vb.
7 Tartışma ve Seminer
8 Arasınav
9 X-Işınları Kristalografisinin temel prensipleri ve uygulamaları
10 Görüntüleme tekniklerinin temel prensipleri ve uygulamaları; Örn; Cyro M, Immuno floresans vb.
11 Mikroarraylerin temel prensipleri ve uygulamaları; DNA arrayler, protein arrayler, glycoarrayler
12 Tartışma ve seminer
13 Tekniklerin karşılaştırılması ve değerlendirme; rehberli problem çözümü
14 Proje sunumu
15 Proje sunumu
16 Final Sınavı

A.Pingoud, C.Unbanke, J.Hogget, A.Jeltsch,“Biochemical Methods”,Wiley-VCH, (2001) J. P. Chapman, “Mass Spectrometry of Proteins and Peptides”, Humana Press, Totowa NJ, (2000) Textbooks and related articles will be chosen according to the developments Please consult your lecturer


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 3 3 9
Tartışma 3 3 9
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 2 2
Seminer 2 3 6
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Okuma 14 4 56
Toplam İş Yükü (saat) 232

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 4 4 5 5
ÖÇ 2 4 5 4 4
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 4 4
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4 2
ÖÇ 7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek