GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FENDRTEZONE Tez Önerisi Ders 2 3 16,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı doktora programı öğrencisinin tez önerisini hazırlaması


Bölüm öğretim üyeleri


1 Tez önerisinin ana sorusu, alt soruları ve /veya hipotezlerini litetatür ve arka planı ile oluşturabilir.
2 Ana soru / hipotezlerine uygun şekilde çalışma yöntemi tasarlayabilir.
3 Veri analizi ve rapor planlaması yapabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Araştırma sorusu/ hipotez oluşturmadan başlanarak bir tez önerisi hazırlama süreci (yöntem, araç gereç, etik kurul, zaman planı v.b) uygulanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Araştıma sorusu / Hipotez
2 Araştıma sorusu / Hipotez
3 Araştıma sorusu / Hipotez
4 Araştırma deseni
5 Araştırma deseni
6 Evren- Örneklem
7 Evren- Örneklem
8 Veri toplama araçları
9 Veri toplama araçları
10 Veri toplama araçları
11 Zaman planı
12 Bütçe
13 Etik konular
14 Tez Önerisi taslağı I
15 Tez önerisi taslağı II
16 Taslağın sunumu

YokYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama 5 10 50
Rapor Sunma 5 2 10
Makale Kritik Etme 14 20 280
Bireysel Çalışma 14 10 140
Toplam İş Yükü (saat) 480

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 5 2 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 2 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek