GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9101036432016 In vivo Biyosensör Teknolojileri Seçmeli Ders Grubu 1 1 8,00

Doktora


Türkçe


in vivo biyosensör teknolojileri, bu teknolojiler ile geliştirilen biyouyumlu implante biyosensörlerin çalışma prensipleri ve genel uygulamaları hakkında bilgi edinmek.


Prof.Dr.Erol AKYILMAZ


1 1- Biyosensörler ve özellikle in vivo biyosensörler hakkında bilgi edinme
2 2- İn vivo biyosensör sistemler ile ilgili literatür tarama ve yorumlayabilme
3 3- İn vivo biyosensöler ile hedef analitin tespiti için stratejik planlama yapabilme
4 4- İn vivo biyosensörler için biyomateryal immobilizasyon stratejileri tasarlayabilme ve geliştirebilme
5 5- Biyosensör ölçümlerinde kullanılan elektrokimyasal teknikleri anlama ve kullanabilme
6 6- Bireysel ve grup çalışması yapabilme
7 7- İn vivo biyosenör tasarımlarına yönelik yenilikleri takip edebilme ve spesifik yöntemleri geliştirebilme
8 8- Kullanılan yöntemlerin avantajlarını/dezavantajlarını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
9 9- Uygun yöntem seçme becerisini kazanabilme
10 10- Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


in vivo biyosensör teknolojilerine genel bir bakış, in vivo biyosensörler ve uygulamaları, biyouyumlu aktif implante sensör sistemleri, uzun süreli implante sensör sistemlerinin yapılandırılmasındaki genel prensipler, implante sensörlerde biyomateryal modifikasyonu teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyosensörlere genel bakış
2 in vitro, ex vivo, in vivo biyosensör sistemler
3 Kimyasal yapılarına ve vücutta bir organ veya dokudaki yerleşimine göre in vivo sistemlerde incelenen analit çeşitleri
4 Invasive ve Non-invasive sistemler
5 İn vivo sensör tipleri
6 İn vivo biyosensörlerde dikkat edilmesi gereken noktalar
7 in vivo biyosensörlerde toksisite ve biyouyumluluk
8 Arasınav
9 İn vivo biyosensörlerde elektrokimyasal girişim etkileri ve stabilite sorunları
10 Off-line ve on-line sistemler
11 İn vivo biyosensör uygulamaları
12 Glukoz, Laktat, Glutamat, çeşitli iyonlar ve oksijen için in vivo biyosensör geliştirilmesi.

D.M.Fraser, “Biosensors in the Body-Continuous in vivo Monitoring”. John Wiley & Sons Ltd.., West Sussex, England (1997) T.Scheper(Series Editor), R.Renneberg, F.Lisdat (Volume Editor), “Biosensing for the 21st century”, Springer, (2007)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Soru-Yanıt 5 3 15
Rapor Hazırlama 2 15 30
Proje Hazırlama 2 25 50
Proje Sunma 5 2 10
Makale Kritik Etme 5 12 60
Bireysel Çalışma 3 12 36
Toplam İş Yükü (saat) 233

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek