GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Ders 2 4 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler öğretimde planlama ve değerlendirmenin önemini kavrayabilecek, alanında öğretim faaliyeti planlayabilecek, alanında kurallara uygun sınav hazırlayabilecek, öğretimde planlama ve değerlendirmeye istekli hale gelebilecektir.


Assoc. Prof. Dr. Nilay BÜMEN, Assist. Prof. Dr. Gülsen ÜNVER, Assist. Prof. Dr. Bünyamin YURDAKUL, Assist. Prof. Dr. Alper BAŞBAY


1 Öğretimde planlama ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramlar bilgisi
2 Soru türleri bilgisi
3 Hedef belirlemede yararlanılan aşamalı sınıflamaları tanıyabilme
4 Eğitimde hedef belirleme kurallarını tanıyabilme
5 Belli başlı öğretim yöntem ve tekniklerini hatırlayabilme
6 Herhangi bir alanda hazırlanmış bir soruyu ilkelere uygunluk açısından eleştirebilme
7 Bir ölçme aracının niteliklerini kavrayabilme
8 Belirli bir ders için kurallara uygun olarak yarıyıl planı hazırlayabilme
9 Öğretimde plan hazırlama ilkelerini tanıyabilme
10 Soru yazma ilkelerini tanıyabilme
11 Kurallarına uygun olarak değişik türlerde soru yazabilme
12 Belli başlı öğretim materyallerinin hazırlanma ilkelerini tanıyabilme
13 Alanının öğretiminde uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamaya isteklilik
14 Nitelikli soru yazmaya isteklilik
15 Alanında öğretim planı yapmaya istekli oluş
16 Eğitimde etiğin önemini fark ediş
17 Eğitim programlarının öğeleri bilgisi
18 Eğitimde etik kurallara uymaya isteklilik


Yok


Yok


Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme, eğitimde etik.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Gerekçesi ve Önemi - Dersin Kural ve Gerekleri Temel Kavramlar Eğitime İlişkin Temel Kavramlar Öğretim Etkinliklerini Planlama Günlük Plan Dönem (yarıyıl) Planı Yıllık Plan Tanışma, dönem planının paylaşılması ve önerilerin alınması Demirel (2009) da ilgili bölümler
2 Eğitimde Hedefler ve İçerik (Kapsam) Hedeflerin Aşamalı Sınıflaması (Bilişsel, Duyuşsal, Psikomotor alanlar) Okuma: Demirel (2009a/b) ve Sönmez (2009) de ilgili bölümler
3 Hedef Yazma İlkeleri Hedef ve Davranış Örnekleri Okuma: Sönmez (2009)ve Özçelik (2009b) de ilgili bölümler. Derste hedef yazma etkinlikleri
4 İçerik Seçimi ve Düzenlenmesi Okuma: Demirel (2009a/b) ve Sönmez (2009) de ilgili bölümler
5 Ölçme Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Önemi/Yararı Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık Soru Tipleri ve Özellikleri Soru Yazma ve Hatalı Soruları Tespit Etme Çalışmaları Test Geliştirme Adımları Değerlendirme Teknikleri Ödev ve Projeler Güncel Değerlendirme Yaklaşımları (özgün değ., performans değ., gelişim dosyası değ.) Okuma: Turgut ve Baykul (2009), Sönmez (2009), Atılgan (2009) da ilgili bölümler
6 Ölçme Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Önemi/Yararı Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık Soru Tipleri ve Özellikleri Soru Yazma ve Hatalı Soruları Tespit Etme Çalışmaları Test Geliştirme Adımları Değerlendirme Teknikleri Ödev ve Projeler Güncel Değerlendirme Yaklaşımları (özgün değ., performans değ., gelişim dosyası değ.) Okuma: Turgut ve Baykul (2009), Sönmez (2009), Atılgan (2009) da ilgili bölümler
7 Ölçme Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Önemi/Yararı Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık Soru Tipleri ve Özellikleri Soru Yazma ve Hatalı Soruları Tespit Etme Çalışmaları Test Geliştirme Adımları Değerlendirme Teknikleri Ödev ve Projeler Güncel Değerlendirme Yaklaşımları (özgün değ., performans değ., gelişim dosyası değ.) Okuma: Turgut ve Baykul (2009), Sönmez (2009), Atılgan (2009) da ilgili bölümler
8 Ölçme Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Önemi/Yararı Geçerlik, Güvenirlik, Kullanışlılık Soru Tipleri ve Özellikleri Soru Yazma ve Hatalı Soruları Tespit Etme Çalışmaları Test Geliştirme Adımları Değerlendirme Teknikleri Ödev ve Projeler Güncel Değerlendirme Yaklaşımları (özgün değ., performans değ., gelişim dosyası değ.) Okuma: Turgut ve Baykul (2009), Sönmez (2009), Atılgan (2009) da ilgili bölümler
9 Öğretim Materyallerini Hazırlama Öğretimde Materyal Türleri ve Özellikleri (tepegöz, data show, tahta, bilgisayar, kayıt araçları vs.) Öğretim Materyalleri Nasıl Hazırlanmalı? (Saydam, slayt, ders notu, ses kasedi, video film vb.) Okuma: Seferoğlu (2006) ve Yalın (2004) te ilgili bölümler
10 Eğitim Durumları Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Öğretimin Aşamaları, Bu Aşamalarla İlgili Grup Çalışmaları Tam Öğrenme Modeli *Sunuş Yolu *Buluş Yolu *İşbirliğine Dayalı Öğrenme Araştırma – İnceleme Yolu *Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi *Örnek Olay Yöntemi *Gösterip Yaptırma Yöntemi *Beyin Fırtınası *Soru-cevap *Rol Yapma *Benzetim (Simulation) *Projeye Dayalı Öğrenme *Probleme Dayalı Öğrenme *Aktif Öğrenme Okuma: Demirel (2009b,c), Açıkgöz (2002), Bilen (1994), Erginer (2000), Saban (2000), Senemoğlu (2010), Sönmez (2009) da ilgili bölümler
11 Eğitim Durumları Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Öğretimin Aşamaları, Bu Aşamalarla İlgili Grup Çalışmaları Tam Öğrenme Modeli *Sunuş Yolu *Buluş Yolu *İşbirliğine Dayalı Öğrenme Araştırma – İnceleme Yolu *Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi *Örnek Olay Yöntemi *Gösterip Yaptırma Yöntemi *Beyin Fırtınası *Soru-cevap *Rol Yapma *Benzetim (Simulation) *Projeye Dayalı Öğrenme *Probleme Dayalı Öğrenme *Aktif Öğrenme Okuma: Demirel (2009b,c), Açıkgöz (2002), Bilen (1994), Erginer (2000), Saban (2000), Senemoğlu (2010), Sönmez (2009) da ilgili bölümler
12 Eğitim Durumları Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Öğretimin Aşamaları, Bu Aşamalarla İlgili Grup Çalışmaları Tam Öğrenme Modeli *Sunuş Yolu *Buluş Yolu *İşbirliğine Dayalı Öğrenme Araştırma – İnceleme Yolu *Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi *Örnek Olay Yöntemi *Gösterip Yaptırma Yöntemi *Beyin Fırtınası *Soru-cevap *Rol Yapma *Benzetim (Simulation) *Projeye Dayalı Öğrenme *Probleme Dayalı Öğrenme *Aktif Öğrenme Okuma: Demirel (2009b,c), Açıkgöz (2002), Bilen (1994), Erginer (2000), Saban (2000), Senemoğlu (2010), Sönmez (2009) da ilgili bölümler
13 Eğitim Durumları Öğrenme ve Öğretme İlkeleri Öğretimin Aşamaları, Bu Aşamalarla İlgili Grup Çalışmaları Tam Öğrenme Modeli *Sunuş Yolu *Buluş Yolu *İşbirliğine Dayalı Öğrenme Araştırma – İnceleme Yolu *Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi *Örnek Olay Yöntemi *Gösterip Yaptırma Yöntemi *Beyin Fırtınası *Soru-cevap *Rol Yapma *Benzetim (Simulation) *Projeye Dayalı Öğrenme *Probleme Dayalı Öğrenme *Aktif Öğrenme Okuma: Demirel (2009b,c), Açıkgöz (2002), Bilen (1994), Erginer (2000), Saban (2000), Senemoğlu (2010), Sönmez (2009) da ilgili bölümler
14 Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetimi Nedir? *İstenmeyen Davranışların Önlenmesi Eğitimde Etik Öğrencilerin Etik Hak ve Sorumlulukları Okuma: Başar (2005) ve Aydın (2003) te ilgili bölümler
15 Sınıf Yönetimi, Sınıf Yönetimi Nedir? *İstenmeyen Davranışların Önlenmesi Eğitimde Etik Öğrencilerin Etik Hak ve Sorumlulukları Okuma: Başar (2005) ve Aydın (2003) te ilgili bölümler
16 Final sınavı

Açıkgöz, Kamile Ün. (2002). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim dünyası yayınları. Atılgan, H. (2009). (ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı yayıncılık. Aydın, İnayet. (2003). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: PegemA yayıncılık. Başar, Hüseyin. (2005). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegema yayınevi. Bilen, Mürüvvet. (1994). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı yayıncılık. Bloom, Benjamin S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. Çev: D. A. Özçelik. Ank.:MEB yayınevi. Cannon, Robert and David Newble. (2000). A Handbook for Teachers in Universities & Colleges. UK: Kogan Page Lim. Delisle, Robert. (1997). How to Use Problem-based Learning in the Classroom. ASCD, USA. Demirel, Özcan. (2009a). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2009b). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2009c). (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema yayıncılık. Demirel, Özcan. (2006). (Ed.) Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema yayıncılık. Erginer, Ergin. (2000). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ank.: Anı yayıncılık. Gronlund, Norman E. (2000). How to Write and Use Instructional Objectives. Prentice-Hall. Joyce, Bruce and Marsha Weil. (2000). Models of Teaching. Boston: Allyn and Bacon. Kemp, Jerold E., Gary R. Morrison and Steven M. Ross. (1998) Designing Effective Instruction. Prentice Hall. Moore, Kenneth D. (2001). Classroom Teaching Skills. USA: McGraw Hill. Özçelik, Durmuş Ali. (2009a). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Ank: PegemA yayınları. Özçelik, Durmuş Ali. (2009b). Eğitim Programları ve Öğretim. Ank: PegemA yayınları. Özden, Yüksel. (1999). Öğrenme ve Öğretme. Ank.:Pegema yayınları. Preston, D. Feden and Robert M. Vogel. (2003). Methods of Teaching: Applying Cognitive Science to Promote Student Learning. USA:McGraw Hill. Saban, Ahmet. (2000). Öğrenme – Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ank: Nobel yay. Seferoğlu, Sadi (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ank:Pegema yayıncılık Senemoğlu, Nuray. (2010). Gelişim, Öğrenme ve Öğretme. Ank.: Usem yayınları. Sönmez, Veysel. (2009). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: Anı yayıncılık. Şahinel, Melek. (2003). Etkin Öğrenme. Ankara: Pegema yayıncılık. Tan, Şeref, Yücel Kayabaşı & Alaattin Erdoğan. (2003).Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ank:Anı Yay. Turgut, M. Fuat ve Baykul, Yaşar (2010). Eğitimde Ölçme Değerlendirme Metotları. Ankara: PegemA Yayıncılık. Yalın, Halil İbrahim. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ank:Nobel yay.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Toplam 0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Toplam 0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 50 50
Derse Katılım 14 5 70
Rapor Sunma 1 10 10
Bireysel Çalışma 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 194

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 2 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 3 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 4 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 5 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 2 2
ÖÇ 8 2
ÖÇ 9 2
ÖÇ 10 2
ÖÇ 11 2 2
ÖÇ 12 3
ÖÇ 13 4 3
ÖÇ 14 3
ÖÇ 15 3
ÖÇ 16 2 3 5
ÖÇ 17 2 2 2 2 2 2 2
ÖÇ 18 2 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek