GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Ders 2 4 4,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrenciler; gelişim ve öğrenme kuramlarının ilkelerinden kendi alanlarının planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde etkili bir biçimde yararlanabileceklerdir.


Prof. Dr. Gülsen ÜNVER


1 Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavramlar bilgisi.
2 Gelişim ile öğrenme arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.
3 Gelişim alanlarının öğretim basamaklarına göre özelliklerini kavrayabilme.
4 Gelişim ve öğrenme kuramlarının ilkelerini günlük yaşamında ve öğretme-öğrenme etkinliklerinde uygulayabilme.
5 Bir öğrenci davranışını gelişim ve öğrenme kuramları ışığında çözümleyebilme.
6 Gelişim ve öğrenme kuramlarını temel alarak eğitsel sorunlara özgün çözümler önerebilme.
7 Gelişim ve öğrenme kuramlarının ilkelerini öğretme-öğrenme etkinliklerinde uygulamaya istekli olma.
8 Gelişim ve öğrenme alanlarındaki ulusal ve uluslararası alanyazın (literatürü) izlemeye istekli olma.
9 Dersin gerektirdiği öğrenme etkinliklerine dönük olma.
10 İnsanlar arası ilişkilerde sağlıklı iletişimde kararlı olma.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel Kavramlar: Gelişim Görevi, Büyüme, Olgunlaşma, Hazır Olma, Gelişim, Kritik Dönem, Davranış, Öğrenme Gelişimin Temel İlkeleri Gelişimi Etkileyen Temel Etmenler Gelişim Alanlarına göre Gelişim Özellikleri: Bedensel Gelişim, Devinimsel Gelişim, Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Ahlak Gelişimi, Kişilik Gelişimi Öğrenme Kuramları: Klasik Koşullanma, Bitişikliğe Ağırlık Veren Öğrenme Kuramları, Bağlaşımcılık, Edimsel Koşullanma, Sosyal Bilişsel Kuram, Gestalt Kuram, Bilgiyi İşleme Kuramı Nitelikli Bir Öğreticinin Özellikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin gereklerinin ve kurallarının belirlenmesi
2 Gelişim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar, ilkeler Gelişimi etkileyen temel etmenler
3 Bilişsel gelişim / dil gelişimi
4 Ahlak gelişimi
5 Kişilik gelişimi
6 Kişilik gelişimi
7 Öğrenmeyi etkileyen etmenler Klasik koşullanma
8 Edimsel Koşullanma
9 Edimsel koşullanma/ Davranışçı kuramın değerlendirilmesi
10 Güdü kuramları
11 Sosyal öğrenme kuramı
12 Gestalt kuramı
13 Bilgiyi işleme kuramı
14 Öğrenme stilleri
15 Ödev paylaşımı
16 Final

Erden, M. ve Akman, Y. (2003). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi, 12. Baskı. Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Ertem Matbaacılık. Schunk, D. H. (2010). Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla. Ankara: Nobel Yayın (çeviri). Ulusoy, A. (Ed.). (2003). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık, 2. Baskı. Ülgen, G. ve Fidan, E. (1997). Çocuk Gelişimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 7. Basım. Yeşilyaprak, B. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık, 4. Baskı. Driscoll, P. M. (2012) Öğrenme Süreçleri ve Öğrenme Psikolojisi Ankara: Anı Yayıncılık (çeviri) Ornstein, A. C.; Pajak, E. F.;Ornstein, S.B. (2016) Eğitim Programlarında Güncel Meseleler Ankara:Pegem A Akademi Açıkgöz, K.Ü. (2003) Etkili Öğrenme ve Öğretme İzmir:Eğitim Dünyası Yayınları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 3 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1
ÖÇ 5 1 1 1
ÖÇ 6 1 1 1
ÖÇ 7 1 1 1 2
ÖÇ 8 1 1 1
ÖÇ 9 1 1 1
ÖÇ 10 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek