GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FENETKFEN2021 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Ders 1 1 4,00

Doktora


Türkçe


Lisansüstü aşamadaki öğrencilerin profesyonel bilimsel hayatın başlangıcında olması ve daha ileri düzeyli ve zamanı iyi kullanacak şekilde daha hızlı araştırma yapmalarının gerekmesi ve bu çalışmalarını yaparken bilimsel etik kurallarına uymanın öneminin ve nedenlerinin ortaya konulması.


Doç.Dr. Hayal Boyacıoğlu Prof.Dr. Ömür Çakırlı Doç.Dr. Burcu Okutucu Doç.Dr.Savaş İzzetoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Barış Uzilday Prof.Dr Füsun Çam Prof. Dr. Sevil İRİŞLİ, Prof. Dr. F. Nil ERTAŞ


1 1- Eğitimde bilimsel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi,
2 2- Eğitimde bilimsel araştırma prensiplerinin öğrenilmesi,
3 3- Bilginin bir araya getirilmesi ve literatür taramasının yapılması,
4 4- Bir araştırma yapmak için en iyi yolun nasıl seçileceğinin kavranması,
5 5- Meslektaş kavramı,
6 6- Bir bilimsel araştırma hazırlığı sırasında etik kuralların ne olduğunun ve uygulanmasının öneminin farkedilmesi,
7 7- Bir bilimsel araştırma hazırlığı sırasında etik kuralların ne olduğunun ve uygulanmasının öneminin farkedilmesi,
8 8- Küçük ölçekten büyük ölçeğe ya da tersi biçimde gökbilimin tüm başlıklarının birbiriyle ilişkili olduğunun farkedilebilmesi,
9 9 - Dinleyerek, uygulayarak ve araştırarak kazandığı birikimi yazılı ve sözlü sunabilmesi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


1 Bir bilimsel çalışma nasıl doğar? 1.1 Bilimsel çalışma üzerinde düşünmek 1.2 Bilimsel çalışmanın özetlenmesi 2 Kullanılacak yöntem nasıl seçilir? 2.1 Bir araştırmanın nicel ve nitel olarak ele alınması 2.2 Yöntembilim üzerine tartışmalar 3 Araştırma yöntemlerinizi nasıl seçersiniz? 3.1 Örnekleme teknikleri 3.2 Örnekleme boyutunun seçimi, 3.3 Verinin kalitesi ve analizi 4 Literatür taraması nasıl yapılır? 5 Bir bilimsel araştırma önerisi nasıl hazırlanır? 5.1 Bilimsel araştırma önerisinin içeriği 5.2 Bir bilimsel araştırma önerisini iyi yapan şey nedir? 5.3 Bir bilimsel araştırma önerisi neden başarısız olur? 6 Bulguların rapor haline dönüşmesi 6.1 Rapor yazımı 6.2 Bir bilimsel makale yazımı 6.3 Sözlü sunum hazırlanması 7 Nasıl etik bir araştırmacı olunur? 7.1 Etik davranışın genel çerçevesi ve olgusal olarak etik teorisi 7.2 Bilimci eğitiminde ahlak ve değerler 7.3 Bilimcinin değerlendirilmesi 7.4 Bilimsel kurumlar 7.5 Fikri mükellefiyet ve ilgi alanlarının çakışması 7.6 Akademik özgürlük 7.7 Etik standartlar 7.8 İntihal


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1) Bir bilimsel çalışma nasıl doğar? 2) Bilimsel çalışmanın özetlenmesi 3) Kullanılacak yöntem nasıl seçilir? 4) Bir araştırmanın nicel ve nitel olarak ele alınması 5) Yöntembilim üzerine tartışmalar 6) Araştırma yöntemlerinizi nasıl seçersiniz? 7) Örnekleme teknikleri 8) Verinin kalitesi ve analizi 9) Bir bilimsel araştırma önerisi nasıl hazırlanır? 10) Bulguların rapor haline dönüşmesi 11) Bir bilimsel araştırma önerisini iyi yapan şey nedir? 12) Etik bir araştırmacı nasıl olunur? 13) Etik davranışın genel çerçevesi ve olgusal olarak etik teorisi 14) Bilimcinin değerlendirilmesi 15) Fikri mükellefiyet ve ilgi alanlarının çakışması 16 Etik standartlar ve İntihal.

Prof. Dr. Günay TAŞ, "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilimde Etik Ders Notları" Ek okumalar: 1- James G. Speight and Russell Foote, 2011, “Ethics in Science and Engineering”, Scrivener Publishing LLC., ISBN 978-0-470-62602-3 2- John D’Angelo, 2012, “Ethics in Science, Ethical Misconduct in Scientific Research”, CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC 3- David B.Resnik, 2005, “The Ethıcs Of Science”, the Taylor & Francis Library, 2005. ISBN 0-203-97906-0 4- Margaret Cargill and Patrick O’Connor, 2009, “Writing Scientific Research Articles”, Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-8619-3 5- Catherine Dawson, 2002, “A Practical Guide to Research Methods”, How To Books Ltd, UK 6- Lisa Towne, Lauress L. Wise, and Tina M. Winters, 2005, “Advancing Scientific Research In Education”, The National Academies Press 500 Fifth Street, N.W. Washington, DC 20001. ISBN 0-309-54598-6 7-Carl Wagner, (Çeviren Zeki Tez), 1984, ‘Doğabilimsel ve Teknik Araştırma Yöntemleri’, Değişim Yayınları, İstanbul/TÜRKİYE 8-Robert A. Day (Çeviren Gülay Aşkar Altay),2000, ‘Bilimsel bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır’, 6. Baskı TÜBİTAK Yayınları, ISBN: 975-403-175-4 9-Cemal Yıldırım, 1997, ‘Bilimsel Düşünme Yöntemi’, Bilgi Yayınları, Yenişehir, ANKARA 4- Margaret Cargill and Patrick O’Connor, 2009, “Writing Scientific Research Articles”, Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-8619-3 5- Catherine Dawson, 2002, “A Practical Guide to Research Methods”, How To Books Ltd, UK 6- Lisa Towne, Lauress L. Wise, and Tina M. Winters, 2005, “Advancing Scientific Research In Education”, The National Academies Press 500 Fifth Street, N.W. Washington, DC 20001. ISBN 0-309-54598-6 7-Carl Wagner, (Çeviren Zeki Tez), 1984, ‘Dogabilimsel ve Teknik Araştırma Yöntemleri’Değişim Yayınları, İstanbul/TÜRKİYE 8-Robert A.Day (Çeviren Gülay Aşkar Altay),2000, ‘Bilimsel bir Makale nasıl Yazılır ve Yayımlanır’ 6. Baskı TÜBİTAK Yayınları, ISBN: 975-403-175-4 9-Cemal Yıldırım ,1997, ‘Bilimsel Düşünme Yöntemi’Bilgi Yayınları, Yenişehir, ANKARAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 2 5 10
Takım/Grup Çalışması 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 15 75
Ev Ödevi 2 10 20
Toplam İş Yükü (saat) 193

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek