GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Doktora

1 Model tabanlı yazılım mühendisliği sürecini ve kavramlarını anlayabilmek.
2 Model tabanlı yazılım geliştirme yaklaşımlarını ve ilgili kavramları bilmek.
3 Model dönüşümü teknolojilerini tanımak ve kullanabilmek.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Model Tabanlı Yazılım Mühendisliğine Giriş
2 Yazılım Geliştirmede Modelleme Kavramı
3 Model Tabanlı Mimari (Model Driven Architecture) - UML, MOF ve OCL
4 Model Tabanlı Mimari (Model Driven Architecture) - UML, MOF ve OCL
5 Model Dönüşümleri [Yatay, dikey, model yeniden üretimi (refactoring)]
6 Model Dönüşüm Yaklaşımları (Graph based, declarative..)
7 Model Dönüşüm Dilleri -1 (GREAT, ATL, UMLx)
8 Ara sınav
9 Model Dönüşüm Dilleri -2
10 Model Dönüşümlerini Destekleyen Araçlar
11 Model Dönüşümlerini Destekleyen Araçlar
12 Proje Çalışması
13 Proje Çalışması
14 Proje Çalışması
15 Proje Çalışması
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 1 50 50
Proje Hazırlama 1 50 50
Bireysel Çalışma 14 5 70
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 239

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek