GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9103016322019 Biyoinformatik Algoritmaları Seçmeli Ders Grubu 1 2 10,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin biyoinformatik alanındaki temel kavramları anlamalarını, biyoinformatik alanındaki ana problemleri ve biyoinformatik alanında kullanılan önemli yöntem ve araçları öğrenmelerini sağlamaktır.1 Biyoinformatik alanındaki temel kavramları kavrayabilme
2 Biyoinformatik alanındaki ana problemleri kavrayabilme
3 Biyoinformatik alanında kullanılan önemli yöntem ve araçları öğrenebilme
4 Biyolojik veri üzerinde algoritmalar tasarlayabilme ve uygulayabilme
5 Biyoinformatik alanında yapılan en son araştırmaları takip edebilme
6 Biyoinformatik alanında yeni araştırmalar yapabilmeYok


Algoritmalar ve Karmaşıklık, Moleküler Biyoloji’ye Giriş, İleri Arama Algoritmaları, Greedy Algoritmaları, Dinamik Programlama Algoritmaları, Böl ve Fethet Algoritmaları, Çizge Algoritmaları, Kombinatoryal Desen Eşleştirme, Kümeleme ve Ağaçlar, Saklı Markov Modelleri, Randomize Algoritmalar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Algoritmalar ve Karmaşıklık
3 Moleküler Biyoloji’ye Giriş
4 İleri Arama Algoritmaları
5 Greedy Algoritmaları
6 Dinamik Programlama Algoritmaları
7 Dinamik Programlama Algoritmaları
8 Böl ve Fethet Algoritmaları
9 Ara Sınav
10 Çizge Algoritmaları
11 Kombinatoryal Desen Eşleştirme
12 Kümeleme ve Ağaçlar
13 Saklı Markov Modelleri
14 Randomize Algoritmalar
15 Gözden Geçirme
16 Final Sınavı

• An Introduction to Bioinformatics Algorithms, Neil Jones & Pavel Pevzner, MIT Press, 2004. • M. Zvelebil and J. O. Baum, Understanding Bioinformatics, Garland Science, 2008.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 3 40 120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 288

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 4 3 4
ÖÇ 5 4 4 3
ÖÇ 6 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek