GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FENDRSEM1 Seminer I Ders 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


dersin amacı, sosyoloji öğrencilerinin toplumsal bir olguyu araştırma, seminer raporu şekline getirme ve sunmasını sağlamaktır1 Sosyolojik alana ilişkin sosyal olguları akademik düzeyde araştırabilme becerisini kazanmak
2 Sosyal olguları ve nedenlerini kavrama, bir çerçeve içinde sınırlandırma, analiz edebilme ve seminer raporu haline getirme
3 Seminer raporu haline getirilmiş bir olguyu, sunum tekniklerine göre sunma ve tartışma becerisini kazanma


Yok


Yok


Çeşitli sosyolojik olguların analizi ve tartışılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bauman, Z. Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yay. İst, 2002., Aydınlanmanın Diyalektiği-Felsefi Fragmanlar II, Kabalcı Yay. İst. 1996 Durkheim, E. Sosyolojik Metodun Kuralları, Bauman, Z. Yasa Koyucular ve Yorumcular, Metis Yay. İst 1995., Foucault, M., Hapishanenin Doğuşu, İmge Kitab. Ank. 2000., Diyalektiğin Dansı, B. Ollman, Yordam yay., Boudrillard, J. (1997) Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yay., Erkek Akıl, Ayrıntı yay., İst., Modernite versus Postmodernite, (1993) Der.M. Küçük, Vadi yay., İst., Giddens, A. (1994) Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı yay., İst., Wagner, P. (1996) Modernliğin Sosyolojisi, Sarmal yay., İst.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Tartışma 1 2 2
Seminer 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Okuma 14 2 28
Performans 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek