GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9105056022021 Algoritmaların Karmaşıklık Analizi Ders 1 2 8,00

Doktora


Türkçe


Öğrencilere verilen problemler için algoritma tasarlama ve tasarlanan algoritmaların karmaşıklıklarını analiz edebilme, doğruluk kanıtlarını yapabilme becerisi kazandırmak. Algoritmik hesaplama gücünün sınırlarını anlamak, Algoritmlarda NP-tamlık kavramı ve NP-zor problemlerle başetme yöntemlerini anlamak.


Prof. Dr. Mehmet Emin DALKILIÇ


1 Önemli problem türlerini (sıralama, arama, katar işleme, çizge problemleri vb.) bilme
2 Algoritmik Problem Çözme Becerisi elde etmek
3 Algoritma Tasarımında Doğru Temel Veri Yapılarının Seçiminin Önemini Kavramak
4 Asismptotik Notasyon ve Temel Karmaşıklık Sınıflarını Bilmek
5 Temel Algoritma Tasarım Tekniklerini (Kaba-kuvvet, Cimri Teknik, Dinamik Programlalama vb.) nerede ve nasıl uygulayacağını öğrenmek
6 Algoritma Tasarımında Zaman ile Belek Ödünleşimi kavramının önemini anlamak
7 Algoritmik Hesaplama Gücünün Sınırlarının Farkına Varmak
8 NP-Tamlık kavramının önemini ve pratik sonuçlarını kavramak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Algoritmalara giriş, Algoritma Verimliliğinin Analizi, Kaba-kuvvet ve Bıktırıcı Arama Teknikleri, Azalt ve Fethet Yöntemi, Böl ve Fethet Yaklaşımı, Dönüştür ve Fethet Yaklaşımı, Bellek (Yer) ve Zaman Ödünleşimleri, Dinamik Programlama, Cimri Teknik, Tekrarlı İyileştirme Teknikleri, Yaklaşıklık (approximation) Algoritmaları, NP-tamlık.,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Algoritma Nedir? Algoritmik Problem Çözme Temel Teknikleri Önemli Problem Türleri Temel Veri Yapıları
2 Analiz Çerçevesi Asimptotik Notasyon ve Temel Karmaşıklık Sınıfları Tekrarlı Algoritmaların Matematiksel Analizi Özyinelemeli Algoritmaların Matematiksel Analizi N. Fibonacci sayısının Hesaplanması Algoritmaların Amprik Analizi
3 Seçme Sıralama ve Kabarcık Sıralama Sıralı Arama ve Kaba-kuvvet Katar Eşleme Enyakın-çift problemleri Bıktırıcı Arama Derinlik Önce Arama ve Genişlik Önce Arama
4 Araya Eklemeli Sıralama Topolojik Sıralama Kombinatorik Nesneler Üretme Algoritmaları Sabit çarpan ile azaltmalı algoritmalar Değişken büyüklükte azaltma algoritmaları
5 Birleştirmeli Sıralama Hızlı sıralama İkili Ağaç Gezme ve İlişkili Problemler En Yakın Çift Problemine Böl Fethet Yaklaşımı
6 Ön Sıralama Dengeli Arama Ağaçları Yığınlar ve Yığın sıralama Problem İndirgeme
7 Arasınav öncesi ödev sorularının çözümü ve konu tekrarı
8 Sayarak sıralama Katar Eşleştirmede Girdi Zenginleştirme Özütleme
9 Dinamik Programlama Prim'in algoritması Kruskal'ın algoritması Dijkstra'nın algoritması Huffman Ağaçları ve Kodları
10 Cimri Teknik
11 Tekrarlı İyileştirme Üç Temel Örnek Sırtçantası Problemi ve Bellek Fonksiyonları Optimal İkili Ağaç Aramaları Warshall ve Floyd Algoritmaları
12 Algoritmik Hesaplama Gücünün Sınırları Alt Sınır Argümanları Karar Ağaçları P, NP ve NP-Tam Problemler
13 Algoritmik Hesaplama Gücünün Sınırlılığıyla Başetme Yoları Geriyeizleme Dalla ve Sınırla NP-Zor Problemler için Yaklaşıklık Algoritmaları
14 Final Sınavına Hazırlık Ödev Sorularının Çözümü Final öncesi konuların tekrarı
15 Final Sınavı

Ders kitabı: Introduction to the Design and Analysis of Algorithms by Anany Levitin, 3rd ed., Pearson 2012. Önerilen Kaynak: Algorithm Design by John Kleinberg and Eva Tardos, Addision Wesley, 2006.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 50 50
Final Sınavı 1 60 60
Problem Çözümü 50 1 50
Okuma 11 1 11
Ev Ödevi 11 5 55
Toplam İş Yükü (saat) 226

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 2 1 5 3
ÖÇ 2 5 1 4 3
ÖÇ 3 5 4 4 3
ÖÇ 4 3 2 4
ÖÇ 5 5 3 3
ÖÇ 6 2 1 4 3
ÖÇ 7 2 2 3 2 5
ÖÇ 8 2 2 1 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek