GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205025432013 Altay Türklerinin Edebiyatı Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Altay Türklerinin edebiyatının temsilcileri ve eserlerini dönem dönem inceleyerek siyasî ve sosyal olayların edebiyata etkisini göstermek.


Dr. Öğr. Üyesi Ferah Türker


1 Altay Türklerini tanımak,
2 Sözlü gelenekten yazılı edebiyata geçiş sürecini öğrenmek,
3 Altay Türklerinin edebiyatının tarihî dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
4 Yazılı edebiyatın temsilcileri ve eserlerini öğrenmek,
5 Altay Türklerinin yazılı kültür ürünlerinin sosyal fonksiyonunu kavrayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Altay Türklerinin edebiyatının tarihi dönemleri, sözlü gelenekten yazılı edebiyata geçiş süreci, yazılı edebiyatın temsilcileri ve eserleri incelenerek verilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, İlgili Kaynakların Tespiti
2 Altay Türklerinin tarihi ve kültürü hakkında genel bilgi
3 Altay Türklerinin edebiyatının sözlü kaynakları
4 Altay yazılı edebiyatının oluşum süreci ve siyasi olayların edebiyata etkisi
5 Altay edebiyatının dönemleri ve temsilcileri
6 Altay edebiyatının dönemleri ve temsilcileri
7 Bolşevik İhtilali Öncesi Altay Edebiyatı
8 Ara Sınav
9 Kuruluş Dönemi Altay Edebiyatı (1922- 1929)
10 Sosyalizmin Geliştiği Yıllardaki Altay Edebiyatı (1929-1941)
11 II. Dünya Savaşı Dönemi Altay Edebiyatı (1941-1946)
12 Modern Altay edebiyatının önemli eserlerinin dil ve üslup özellikleri
13 Örnek metinler ve uygulamalar (Hikaye ve roman incelemesi)
14 Örnek metinler ve uygulamalar (Hikaye ve roman incelemesi)
15 Sunum
16 Final Sınavı

1. İbrahim Dilek, Altay Türkleri Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı, C. IV, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara 1998, s. 451-482. 2. İbrahim Dilek, “Altay Türkleri Edebiyatı”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, AKM Yayınları, Ankara 2007, s.787-802. 3. Valentina Aleksandrovna Muytueva, Altay Duhovnıy Missiya la Altaylar, Gorno-Altaysk 2002. 4. Grigoriy Samaev, Altay Kalıktıñ Tüükizi-Eñ Cebren Öylördöñ Arasay’ga Kojulganına Cetire, Gorno-Altaysk 2004. 5. Sazon Saymoviç Surazakov, Altay Albatınıñ Oos Poetiçeskiy Tvorçestvozı, Gorno-Altaysk 1960. 6. Sazon Saymoviç Surazakov, Altay Folklor, Gorno-Altaysk 1975. 7. S.S. Surazakov, Altay Literatura, Gorno-Altay 1995. 8. Stepan Kataşev, Altay Ülger Kereginde (Oçerkter), Gorno-Altay 1974. 9. İstoriya Altayskoy Literaturı, C. I-II, Gorno-Altaysk 2004.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Seminer 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 17 2 34
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek