GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036282017 Güney Sibirya Sözlü Edebiyatı Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Altay, Hakas, Tuva başta olmak üzere Güney Sibirya’da yaşayan Türk boyla-rının zengin sözlü edebiyatını incelemek, yazılı edebiyatın oluşumuna sözlü edebiyatın etkisini ele alma


Dr. Öğr. Üyesi Ferah Türker


1 Ana hatlarıyla Güney Sibirya’da yaşayan Türk boylarının tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinilme
2 Zengin sözlü edebiyatlarını öğrenme
3 Sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçişi açıklayabilme
4 Çağdaş Türk Dünyası edebi eserlerini incelerken folklorik unsurları tespit edebilme
5 Sosyal ve siyasi olayların edebiyata etkisini kavrayabilme.

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


Güney Sibirya’da yaşayan Türk boyları (tarih, coğrafya, inanç sistemleri vb) tanıtılacak, mitik dönemden günümüze sözlü edebiyatları incelenecek ve sözlü edebiyatın üzerine inşa edilen yazılı edebiyatın oluşum süreci değerlendirilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanımı, İlgili Kaynakların Tespiti
2 Ana Hatlarıyla Güney Sibirya’da Yaşayan Türk Boylarının Tarihi ve Kültürü
3 Güney Sibirya’da Yaşayan Türk Boylarının İnanç Sistemleri ve Bu Coğrafyadaki Misyonerlik Faaliyetleri
4 Güney Sibirya’da Yaşayan Türk Boylarında Mitler
5 Güney Sibirya’da Yaşayan Türk Boylarında Destan
6 Güney Sibirya’da Yaşayan Türk Boylarında Efsane
7 Güney Sibirya’da Yaşayan Türk Boylarında Masal
8 Ara Sınav
9 Güney Sibirya’da Yaşayan Türk Boylarında Diğer Türler
10 Güney Sibirya’da Yaşayan Türk Boylarında İnançlar ve Gelenekler
11 Siyasi Olayların Folklora Etkisi
12 Yazılı Edebiyatın Oluşum Süreci
13 Çağdaş Edebi Eserlerde Folklorik Unsurların Tespiti ve Değerlendirilmesi
14 Çağdaş Edebi Eserlerde Folklorik Unsurların Tespiti ve Değerlendirilmesi
15 Sunum
16 Final Sınavı

1. Gömeç, S., Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara 2003. 2. Surazakov, S., Altay Albatınıñ Oos Poetiçeskiy Tvorçestvozı, Gorno-Altaysk 1960. 3. ------------------, Altay Folklor, Gorno-Altaysk 1975. 4. İstoriya Altayskoy Literaturı, C. I-II, Gorno-Altaysk 2004. 5. Kazımoğlu, Samir, Türk Toplulukları Edebiyatı II, Ankara 1997. 6. Literatura Sovetskoy Hakasii, Abakan 1962. 7. Literaturnaya Entsiklopediçeskiy Slovar, Moskva 1987. 8. Potapov, L. P., Tyurkologiçeskiy Sbornik, Moskva 1966. 9. Kenin-Lopsan, Monguş, Tıva Çonnuñ Burungu Ujurları. Kızıl 1994. 10. --------------------------- , “Tuvaların Eski Gelenekleri”. (Akt. Ekrem Arıkoğlu). Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S.5, ss. 288-30


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Seminer 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 17 2 34
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4 4
ÖÇ 4 5 4 5
ÖÇ 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek