GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036342017 Çağdaş Türkmen Edebiyatı Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Çağdaş Türkmen Edebiyatı dersinin amacı, öğrencilerin Türkmenleri ve Türkmen edebiyatının belli başlı sahalarını, temsilcilerini, önemli eserlerini, Türk dünyası edebiyatlarının ortak dönemini, bu dönemle Türkmen edebiyatı arasındaki ortaklık ve farklılıkları Türk dünyasının diğer edebiyatlarıyla olan ilişkisini ve çağdaş Türkmen edebiyatını tanımasını sağlamaktır.


Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN


1 1. Öğrenciler, tarihi ve coğrafyası ile Türkmenleri tanır. 2. Öğrenciler, Türk dünyası edebiyatlarının ortak dönemini ve bu dönemin Türkmen edebiyatıyla olan ilişkisini öğrenir. 3. Öğrenciler, Türkmen edebiyatını ve özellikle bu edebiyatın zirve isimlerini ve eserlerini öğrenir. 4. Öğrenciler, Türkmen edebiyatının komşu edebiyatlarla ilişkisini öğrenir. 5. Öğrenciler, çağdaş Türkmen edebiyatının Türk edebiyatı içindeki yerini değerlendirir.
2 Öğrenciler, Türk dünyası edebiyatlarının ortak dönemini ve bu dönemin Türkmen edebiyatıyla olan ilişkisini öğrenir.
3 Öğrenciler, Türkmen edebiyatını ve özellikle bu edebiyatın zirve isimlerini ve eserlerini öğrenir.
4 Öğrenciler, Türkmen edebiyatının komşu edebiyatlarla ilişkisini öğrenir.
5 Öğrenciler, Türkmen edebiyatının komşu edebiyatlarla ilişkisini öğrenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkmenler, Türkmen Tarihi, Türkmen Edebiyatı, Çağdaş Türkmen Edebiyatı, Türkmen Şiiri ve Kaynakları, Türkmen Romanı, Türkmen Edebiyatı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1 Türkmenler hakkında tarihî bilgiler
2 2 Türk dünyası edebiyatlarının ortak dönemi; Ahmed Yesevî
3 3 Ahmed Yesevî ve Türkmen edebiyatına etkisi
4 4 Yunus Emre ve Türkmen edebiyatı; Nesimi, Fuzuli ve Türkmen edebiyatı
5 Azadi, Mahtumkulu ve Andalıp
6 6. 19. yüzyıl Türkmen edebiyatı
7 7 20. yüzyıl Türkmen edebiyatına giriş
8 8 Ara sınav
9 9 1920’li yılların Türkmen edebiyatı-şiir
10 10 1930’lu yılların Türkmen edebiyatı-şiir
11 11 1940’lı yıların Türkmen edebiyatı; Vatancılık edebiyatı
12 12 1950 sonrası Türkmen edebiyatı
13 13 Türkmen romanı
14 14. Türkmen romanı
15 15 Türkmen hikayesi, povest
16 16 Dönem sonu final imtihanı

Mehmet Saray, Türkmen Tarihi Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, C. 10-11. K. Geldiyev; F. Türkmen, Türkmen Şiiri Antolojisi Hayati Bice, Ahmed Yesevî ve Divan-ı Hikmet Türk Dünyası El Kitabı, C. 3 Türkmen Klassıkı Edebiyatının Sözlügi


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Seminer 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 17 2 34
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek