GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205016212020 Altay Türkçesi Grameri Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

DoktoraAltay Türkçesinin genel Türk lehçeleri içindeki yerini incelemek, gramer özelliklerini öğreterek, günümüz Altay Türkçesi metinleri incelemek


Dr. Öğr. Üyesi Ferah Türker


1 Ana hatlarıyla Altay Cumhuriyeti, Altaylıların tarihi ve kültürü hakkında genel bilgi edinilmesi.
2 Altaycanın tarihi gelişimi ve tarihi Türk şiveleri ile arasındaki bağı kavrayabilme.
3 Altayca metinleri okuyup anlayabilme; fonetik ve morfolojik yönden tahlil edebilme becerisini kazanma.
4 Ulaştığı Altayca kaynaklardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanabilme becerisini kazanma.

Birinci Öğretim[Yok]


Altay Türkçesinin tarihi ve diğer Türk lehçeleriyle ilişkisi verilecek ve Altay Türkçesinin grameri öğretilerek metinler üzerinde inceleme yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı, ilgili kaynakların tespiti
2 Ana hatlarıyla Altaylılar ve Altay Cumhuriyeti hakkında bilgi ve değerlendirmeler.
3 Genel Türk dili ve yaşayan Türk lehçeleri arasında Altaycanın yeri.
4 Altay Türkçesinin ses özelliklerinin öğretilmesi
5 Altay Türkçesinin ses özelliklerinin öğretilmesi
6 Altay Türkçesinin şekil özelliklerinin öğretilmesi
7 Altay Türkçesinin şekil özelliklerinin öğretilmesi
8 Ara sınav
9 Altayca basit metin örnekleri ve gramer tahlili
10 Altayca basit metin örnekleri ve gramer tahlili
11 Altayca yazılmış metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımı
12 Altayca yazılmış metinlerin Türkiye Türkçesine aktarımı
13 Altay basınından (gazetelerinden) metin örnekleri ve bunların incelenmesi
14 Altayca yazılmış şiir örneklerinin okunması ve gramer incelemelerinin yapılması
15 Altayca bazı edebi metinlerin dil açısından değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

1. Ercilasun A. Bican (Ed.), 2007, Türk Lehçeleri Grameri, Özbek Türkçesi (Yazan: Rıdvan Öztürk) Akçağ Yayınları ss: 291-354. 2. Ahmet Cevat Emre, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri, I. Kitap: Fonetik, İstanbul 1949. 3. Gülsüm Killi Yılmaz, Kuzeydoğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Yüksek Lisans Tezi, 518 s. 4. Ahmet Caferoğlu, “Sibirya Türkleri”, Türk Kültürü, II, 24, 1964. 5. Saadet Çağatay, Altay Türkleri ve Dilleri, Türk Lehçeleri Örnekleri II: Yaşayan Ağız ve Lehçeler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi yayınları: 214, s.181-188, Ankara. 6. N. P. Dırenkova, Grammatika oyrotskogo yazıka, Akademiya nauk SSSR, İnstitut yazıka i pis’mennosti narodov, SSSR, İzdatel’stvo akademii nauk SSSR, Moskva-Leningrad 1940.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Seminer 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 17 2 34
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek