GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205016352020 Araştırma Yöntemleri ve Etik Ders 1 1 6,00

DoktoraBilimde temel etik kurallarını ve bilimsel araştırma yöntemlerini öğretmek, bilimsel çalışmaları değerlendirebilme yeterliliğini geliştirmek, bilimsel bir çalışmanın nasıl yapılması gerektiğini ve bilim etiğine uymayan durumların neler olduğunu öğreterek bilim etiğini kazandırmak, böylelikle bilimsel etik konularında görülen ihlallerin önüne geçmek ve uluslararası standartlara uygun bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.


Prof.Dr. Ali EROL


1 1. Bilimsel etik kurallarını söyleyebilme
2 2. Bilimsel çalışmaları değerlendirebilme
3 3. Bilimsel araştırma yapabilme
4 4. Bilimsel yöntemlerle ilgili farklı görüşler söyleyebilme
5 5. Bilimsel etik anlayışına sahip olma

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, metodoloji, bilimsel bilginin yayına dönüştürülmesi, bilimde etik kurallar ve etik dışı davranışlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı, ilgili kaynakların tespiti
2 Bilim felsefesi ve Sosyal bilimlerde araştırma
3 Bilim etiğinde temel ilkeler ve sorumluluklar
4 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş
5 Araştırma teknikleri, çeşitleri
6 Bilimsel makalelerin değerlendirmesi-I
7 Bilimsel makalelerin değerlendirilmesi-II
8 Ara Sınav
9 Edebiyat Araştırmalarında Temel Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri-I
10 Edebiyat Araştırmalarında Temel Metodolojik Problemler ve Çözüm Önerileri-II
11 Türk Dünyası edebiyatlarında alan ve yöntem sorunu
12 Türk Dünyası edebiyatlarında alan araştırma yöntemleri
13 Türk Dünyası edebiyatlarında etik sorunlar
14 Türk Dünyası Edebiyatlarında makale incelemesi ve yazım teknikleri
15 Sunum
16 Final Sınavı

1. ALAÇAM, E., Bilimsel Etkinlik ve Yayım. Ankara: Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu, 1995. 2. ALTUN, A.; Dipnot ve Bibliyografya Esasları, İstanbul: 1986. 3. ARLI, M.- H Nazik, Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi, 2001 4. ATASOY, N.-M. Boydak, Bilim Etiği, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yay., 2011. 5. BERKÖZ, S.; Tez Çalışmalarıyla İlgili Kavramlar, İstanbul 1976. 6. DÜZGÜNEŞ, O, Bilimsel Araştırmanın Temel İlkeleri, Ankara 1984. 7. EKİZ, D., Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara: Anı, 2003. 8. STRÖKER, E., Bilim kuramına giriş, (D. Özlem çev.), İstanbul: Ara, 1989. 9. TÜTENGİL, C.O.; Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod, İstanbul 1981. 10. YILDIRIM, A.- H. Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin, 1999. 11. http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Seminer 2 2 4
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 17 2 34
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4 5
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek