GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036051982 Yeni Uygur Türkçesi Grameri Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencinin Yeni Uygur Türkçesi için kulanılan çeşitli alfabeleri okuyup transkripsiyonunu yapabilmesi, Yeni Uygur Türkçesinin fonetik, morfolojik ve sentaktik özelliklerini kavrayabilmesi, Yeni Uygur Türkçesiyle yazılmış metinleri çözümleyebilmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. Alimcan İNAYET


1 Yeni Uygur Türkçesi alfabelerini okuyabilme
2 Yeni Uygur Türkçesinin fonetik özelliklerini tespit edebilme
3 Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özelliklerini kavrayabilme
4 Yeni Uygur Türkçesinin sentaktik özelliklerini belirleyebilme
5 Yeni Uygur Türkçesine ait metinleri okuyup anlayabilme
6 Yeni Uygur Türkçesinin Türkiye Türkçesi ve diğer Türk lehçeleri ile olan ortak ve farklı özelliklerini tespit edebilme
7

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türkçenin Karluk grubu içerisinde yer alan Yeni Uygur Türkçesinin edebi dil olarak oluşma süreci, lehçeleri, alfabesi ele alınacak ve öğrencilerin Yeni Uygur Türkçesi ile yazılmış metinleri rahatlıkla anlayabilecek ve gramer tahlili yapabilecek duruma gelmeleri sağlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı– Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Uygurlar ve Uygur Türkçesinin tarihî dönemleri
2 Yeni Uygur Türkçesi için kullanılan alfabeler ve bunların özellikleri
3 Yeni Uygur Türkçesinin fonetik özellikleri: Ünlü, ünsüz uyumları ve ses özellikleri
4 Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Basit kelime, türemiş kelime ve bunların özellikleri
5 Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Çekim ve yapım ekleri, ismin hal ekleri ve bunların özellikleri
6 Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Çatı ekleri
7 Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: İsim, Sıfat, Zamir
8 Ara sınav
9 Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Fiil, kipler
10 Yeni Uygur Türkçesinin morfolojik özellikleri: Bağlaçlar, edat, ünlem
11 Yeni Uygur Türkçesinin sentaktik özellikleri: Basit cümle, bileşik cümle
12 Yeni Uygur Türkçesinin sentaktik özellikleri: Cümlenin ögeleri
13 Metin çözümlemesi
14 Metin çözümlemesi
15 Değerlendirme
16 Final

1. Hamit Tömür, Hazirki Zaman Uygur Tili Grammatikisi, Bei jıng 1989.. 2. Rıdvan Öztürk, Yeni Uygur Türkçesi Grameri, Ankara 1994. 3. Rıdvan Öztürk, Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, Ankara 1997. 4. Emir Necipov, Uygurca-Türkçe Sözlük (İklil Kurban Tercümesi), Ankara 1984. 5. Emine Gürsoy Naskali, Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu, Ankara 1997.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek