GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036091982 Yenisey Türkçesi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Yenisey Türkçesini incelemek.


Prof.Dr. Zeki KAYMAZ


1 Eski Türkçenin dönemlerini tanıyabilme
2 Yenisey Türkçesinin eski Türkçenin dönemleri içerisindeki yerini kavrayabilme
3 Yenisey kitabelerinin yazısını öğrenmeye istekli oluş
4 Yenisey kitabelerinin yazısını okumanın önemini takdir ediş
5 Yenisey Türkçesi üzerine yapılan çalışmaları listeleyebilme
6 Yenisey kitabelerinin okunmasında bazı araç ve teknikleri kullanabilme
7 Yenisey Türkçesinin temel ses bilgisi özelliklerini kavrayabilme
8 Yenisey Türkçesinin temel şekil bilgisi özelliklerini kavrayabilme
9 Yenisey Türkçesini Türkiye Türkçesine aktarabilme
10 Yenisey Türkçesinin isim çekim eklerini tanıyabilme
11 Yenisey Türkçesinin fiil çekim eklerini tanıyabilme
12 Yenisey Türkçesinin çekimsiz fiillerini tanıyabilme
13 Yenisey Türkçesinin cümle yapısını tahlil edebilme
14 Yenisey Türkçesinin söz gruplarını kavrayabilme
15 Yenisey Türkçesinin kelime bilgisini özelliklerini inceleyebilme
16 Yenisey Türkçesinin eski Türkçe dönemi içerisindeki yerini değerlendirebilme


Yok


Yok


Yenisey Bölgesinde bulundukları için bu isimle anılan Yenisey Kitabelerinin temsil ettiği dil dersin konusudur. Derste Yenisey Türkçesinin Göktürkçeden ayrılan yönleri ve fonetiği verildikten sonra kitabelerin muhtevası üzerinde durulacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı– Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri Eski Türkçenin Dönemleri Yenisey Kitabelerindeki Dilin Bu Dönemler İçerisindeki Yeri
2 Göktürk Kitabeleri ve Yenisey Kitabelerinin Yeri, Durumu Yenisey Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar
3 Yenisey Kitabelerinin Yazısı, Kaynağı, Yayılma Alanları
4 Yenisey Kitabelerindeki Yazının Göktürk Yazısından Farkı
5 Yenisey Kitabelerinin Yazısını araştırma ve okuma araç ve yöntemleri
6 Yenisey Türkçesi Kitabelerini Okuma ve Yazma Yenisey Türkçesinin Temel Ses Bilgisi Özellikleri
7 Yenisey Türkçesi Kitabelerini Okuma ve Yazma Yenisey Türkçesinin Temel Şekil Bilgisi Özellikleri
8 Ara sınav
9 Yenisey Türkçesinin Kelime Bilgisi, Isim ve Fiil Yapımı ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları
10 Yenisey Türkçesindeki İsim Çekimi ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları
11 Yenisey Türkçesindeki Fiil Çekimleri (Zaman ve Şahıs Çekimi) ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları
12 Yenisey Türkçesindeki Çekimsiz Fiiller (İsimfiiller, Sıfatfiiller, Zarffiiller) ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları
13 Yenisey Türkçesindeki Kelime Türleri (İsim, Sıfat, Zarf, Zamir, Edat) ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları
14 Yenisey Türkçesindeki Söz Grupları ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları
15 Yenisey Türkçesindeki Cümle Yapısı ve Örnek Metinler Üzerinde Okuma, Aktarma ve Kelime Tahlili Çalışmaları
16 Final Sınavı

1. A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1968. 2. Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk, Ankara 1994.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5
ÖÇ 11 5
ÖÇ 12 5
ÖÇ 13 5
ÖÇ 14 5
ÖÇ 15 5 5
ÖÇ 16 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek