GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036161982 Mani ve Süryani Metinleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Eski Türkçe dönemindeki Mani ve Süryani metinlerini içerikleriyle tanıtmak.


Prof.Dr. Zeki KAYMAZ


1 Türk Dilinin Eski Türkçe yazılı devrini tanıyabilme
2 Eski Türk Kağanlığı devrinin sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerini tanıyabilme
3 Eski Türk runik yazılarını öğrenmeye istekli oluş,
4 Mani ve Süryani yazısının kökenini kavrayabilme,
5 Mani ve Süryani yazısının tarihi gelişimini açıklayabilme
6 Mani ve Süryani yazısı hakkındaki kaynakları sıralayabilme
7 Mani ve Süryani harfli metinlerden parçalar okuyabilme
8 Mani ve Süryani haflariyla yazılmış eski Türkçe metinlerin fonetik özelliklerini tanıyabilme
9 Mani ve Süryani haflariyla yazılmış eski Türkçe metinlerin morfolojik özelliklerini tanıyabilme
10 Mani ve Süryani harfleriyle yazılmış metinleri Türkiye Türkçesine aktarabilme
11 Mani ve Süryani metinlerinin dil özelliklerini dikkate alarak çözümlemeler yapabilm

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eski Türkçe devresi içerisinde kullanılan Mani ve Süryani yazısının özellikleri, bu yazılarla yazılmış Türkçe metinler tarandıktan sonra, metin okuma uygulamaları yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri
2 Eski Türkçe devri, devrin genel özellikleri
3 Eski Türk runik harfleri, anıtlar, anıtları okuma çalışmaları
4 Eski Türklerin kullandıkları alfabeler Göktürk Yazısı, Mani ve Süryani yazısı a. Mani ve Süryani yazısının kökeni b. Mani ve Süryani yazısının yayılma sahası c. Mani ve Süryani yazısıyla ilgili literatur
5 Mani ve Süryani harflerini tanıma, okuma ve yazma çalışması
6 Mani ve Süryani metinlerinin dil özellikleri a. fonetik özellikler
7 b. morfolojik özelliklerine giriş
8 Ara sınav
9 c. Yapım Ekleri ve metinlerden alıştırmalar
10 d. Çekim Ekleri e. İsimlerde çokluk ve iyelik
11 f. Hal Ekleri ve metinlerden alıştırmalar
12 g. Fiil çekimi- şahıs ve zaman kategorisi
13 h. Kelime türleri
14 ı. Metinler üzerinde alıştırmalar, aktarma ve kelime tahili
15 i. Metinler üzerinde alıştırmalar, aktarma ve kelime tahili
16 Final Sınavı

S. Himran (Çev.), Huastuanift, Ankara 1941. Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, İstanbul 1968.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 5 4
ÖÇ 11 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek