GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036282005 Türkmen Türkçesi Metin İncelemeleri Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Çağdaş Türkmen Türkçesinin yapısını tanıtmak.


Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN


1 Oğuz Türkçesinin tarihî gelişimini açıklayabilme, (PÇ 6)
2 Türkmen Türkçesinin Türk Dili lehçeri arasındaki yerini kavrayabilme, (PÇ 6)
3 Türkmen Türkçesine ait metinleri kendi alfabelerinde okuyabilme, (PÇ 8)
4 Türkmen Türkçesinin fonetik özelliklerini tanıyabilme, (PÇ 8)
5 Türkmen Türkçesinin fonetik özelliklerini karşılaştırabilme, (PÇ 8)
6 Türkmen Türkçesinin özelliklerini diğer lehçelerden ayırabilme, (PÇ 21)
7 Türkmen Türkçesinin morfolojik özelliklerini tanıyabilme, (PÇ 8)
8 Türkmen Türkçesi metinleri üzerinde ek-kök çözümlemeleri yapabilme, (PÇ 8)
9 Türkmen Türkçesi metinlerinin cümle yapılarını çözümleyebilme, (PÇ 8)
10 Türkmen Türkçesi metinlerini Türkiye Türkçesine aktarabilme. (PçÇ 8, 21)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türk dilinin Oğuz grubu içerisinde yer alan Türkmen Türkçesinin tarihi gelişimi, fonetik ve morfolojik özellikleri verildikten sonra, kiril ve latin alfabesi ile yazılan edebi metinler incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri
2 Oğuz Türkçesinin tarihî gelişimi
3 Türk Lehçelerinin tasnifi meselesi ve Türkmen Türkçesinin Türk Lehçeleri tasnifi içindeki yeri
4 Alfabeler- Türkmen Türklerinin alfabeye geçiş süreci, kullandıkları alfabeler, latin ve kiril harfli örnek metinler üzerinde kavrama çalışmaları
5 Türkmen Türkçesinin Fonetik Özellikleri a. Aslî uzun ünlüler b. Ünlü ve ünsüz sisteminde diğer Türk lehçelerinden ayrılan özellikler
6 Türkmen Türkçesinin morfolojik özellikleri a. İsim çekimi
7 Türkmen Türkçesinin morfolojik özellikleri b. Fiil çekimi
8 Ara sınav
9 Türkmen Türkçesinin morfolojik özellikleri c. Fiilimsiler
10 Türkmen Türkçesinin morfolojik özellikleri ç. Yapım ekleri
11 Kiril harfli metin incelemeleri
12 Latin harfli metin incelemeleri
13 Latin harfli metin incelemeleri
14 Latin harfli metin incelemeleri
15 Latin harfli metin incelemeleri
16 Final Sınavı

Mehmet Kara, Türkmence (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük), Ankara 2000. Talat Tekin-Mehmet Ölmez vd., Türkmence-Türkçe Sözlük, Ankara 1995.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5
ÖÇ 9 5
ÖÇ 10 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek