GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036292017 Genel Dilbilimi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı, ilgili anabilim dalı lisansüstü öğrencilerinin çağdaş dilbilimin kavram, ilke ve kuramlarının yanısıra, dilbilimsel araştırma ve inceleme yöntemlerini çalışmalarında kullanabilmelerini sağlamaktır.


DOÇ. DR. SONER AKŞEHİRLİ


1 20. Yüzyıl dilbiliminin gelişimi hakkında genel bilgilere sahip olma ve bunlardan hareketle dil incelemelerine ilişkin düşünce üretebilme(PÇ 2)
2 Dilbilimin dile bakışı ile konusu dil, edebiyat vb. olan komşu alanların bakış açısını karşılaştırabilme(PÇ 10)
3 Dilbilim kuramlarını birbiri ile karşılaştırarak, çalışma hedeflerine uygun çıkarımlar yapabilme(PÇ 3)
4 Sesbilim, biçimbilim, sözcükbilim, sözdizim, anlambilim, edimbilim gibi küçük ölçekli dilbilim alanlarında temel düzyede bilgi sahibi olma(PÇ 2)
5 Dilbilimdeki araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma (PÇ2- 3)
6 Dilbilim kuram, kavram ve yöntemlerini kullanarak küçük boyutlu bir çalışma yapabilme (PÇ 11)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


- Dilbilimin Tanımı ve Kapsamı - Saussure ve Yapısalcı Dilbilim - Yapısalcılık Sonrası Yaklaşımlar (işlevsel dilbilim) - Üretici-Dönüşümsel Dilbilgisi Kuramı - Sözdizim ve Temel Kavramlar - Sesbilim ve Temel kavramlar - Biçimbilim ve Temel Kavramlar - Sözcükbilim ve sözcük-anlambilim kavramları - Bilişsel Dilbilim ve Temel Kavramlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dilbilimin tanımı, filoloji ve dilbilim, dilbilgisi ve dilbilim
2 20. yüzyıl dilbiliminin doğuşu, Saussure'ün geliştirdiği temel kavramlar: dizge, değer, dizisel ve dizimsel ilişkiler
3 Saussure sonrası Avrupa ve Amerika Yapısalcılığı: Prag Dilbilim Okulu, Amerikan Yapısalcılığı
4 İşlevsel Dilbilim Kuramları
5 Üretici-Dönüşümsel Dilbilgisi Kuramı -1
6 Üretici-Dönüşümsel Dilbilgisi Kuramı -2
7 Üretici-Dönüşümsel Dilbilgisi Kuramı -3
8 Bilişsel Dilbilim -1
9 Bilişsel Dilbilim -2
10 Küçük Ölçekli Dilbilim Alanlarının Tanıtımı (sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim) -1
11 Küçük Ölçekli Dilbilim Alanlarının Tanıtımı (sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilim) -2
12 Büyük Ölçekli Dilbilim Aanlarının Tanıtımı (edimbilim, söylem çözümlemesi, toplum dilbilim, sinir-dilbilim)
13 Dilbilimde Araştırma Yöntemleri (dilbilgisellik ölçütü, sezgisel dil verileri)
14 Dilbilimde Araştırma Yöntemleri (deneysel çalışmalar)
15 Dilbilimde Araştırma Yöntemleri (corpus çalışmaları)
16 Dilbilimde Araştırma Yöntemleri (süreç içi yaklaşımlar, işlemleme)

Huber, Emel.(2008) "Dililime Giriş". İstanbul: Multilingual Yayınları Kıran, Zeynel (2000) "Dilbilime Giriş". Ankara: Seçkin Yayıncılık Uzun, N.E. (2000). Ana Çizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe Kerimoğlu, C. (2014). Genel Dilbilime Giriş. Pegem Yayıncılık Allan, K (ed.) (2016). Handbook of Linguistics. London: Routledge


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5 4
ÖÇ 6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek