GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036202017 Anlatıbilim Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

Doktora


Türkçe


Bu dersin amacı; öğrencilere, anlatıbilimin temellerini kavratmak ve anlatıbilimsel yöntemleri kullanarak edebi metinleri tahlil edebilmelerini sağlamaktır.


DOÇ. DR. BAHAR DERVİŞCEMALOĞLU


1 Anlatıbilimin temellerini kavrayabilme.(PÇ 11)
2 Anlatıbilimsel yöntemi edebî metinlerin analizinde kullanabilme.(PÇ 13)

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Anlatıbilimin ana hatları, tarihi ve temelleri, anlatı türleri, anlatısal bildirişim ve anlatı düzeyleri, anlatma, odaklanma ve anlatı durumları, anlatıcı, zaman, mekan, karakterleştirme, sözün, düşüncenin ve bilincin temsilleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Anlatıbilimin ana hatları, tarihi ve temelleri
2 Anlatı türleri
3 Anlatısal bildirişim ve anlatı düzeyleri
4 Anlatma, odaklanma ve anlatı durumları
5 Anlatıcı
6 Zaman
7 Mekan
8 Karakterleştirme
9 Ara Sınav
10 Bakış açısı
11 Metalepsis
12 Anlatı düzeyleri
13 Anlatıda sözün ve düşüncenin temsili
14 Anlatıbilimde son eğilimler
15 Metinler üzerinde uygulamalar
16 Final sınavı

1. ADAM Jean-Michel, Le Texte Narratif, Editions Nathan, Paris, 1985 2. CHATMAN Seymour, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Cornell UP, 1990 3. DERVİŞCEMALOĞLU, Bahar, Anlatıbilime Giriş, Dergah Yay., İstanbul, 2014. 4. FLUDERNIK Monika, An Introduction to Narratology, Routledge, 2009 5. HERMAN David - RYAN Marie-Laure – JAHN Manfred, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, Routledge, 2008 6. HERMAN David, The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge University Press, 2007 7. HERMAN Luck – VERVAECK Bart, Handbook of Narrative Analysis, University of Nebraska Press, 2005 8. HUHN Peter – PIER John – SCHMID Wolf – SCHONERT Jörg (Ed.), Handbook of Narratology, Walter de Gruyter, 2009 9. JAHN Manfred, Anlatıbilim, çev. Bahar Dervişcemaloğlu, Dergah Dergah Yay., İstanbul, 2012 10. MORAN Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yay., İstanbul, 1999 11. NUNNING Birgit - NEUMANN Ansgar, An Introduction to the Study of Narrative Fiction, Klett Lerntraining GmbH, 2008 12. OLSON Greta (Ed.), Current Trends in Narratology, Walter de Gruyter, Germany, 2011 13. PHELAN James - RABINOWITZ Peter (Ed.), A Companion to Narrative Theory, Blackwell Publishing, 2008 14. PRINCE Gerald, A Dictionary of Narratology, University of Nebraska Press, 2003 15. RIMMON-KENAN Shlomith, Narrative Fiction: Contemporary Poetics, Routledge, 2002. 16. SCHMID Wolf, Narratology: An Introduction, de Gruyter, 2010 17. TOOLAN Michael, Narrative: A Critical Linguistic Introduction, second edition, Routledge, 2001 18. WELLEK René - WARREN Austin, Edebiyat Teorisi, çev. Ömer Faruk Huyugüzel, Akademi Kitabevi, İzmir, 2003


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek