GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205036242017 Sözcük Anlambilim Seçmeli Ders Grubu 1 2 6,00

DoktoraBu dersin amacı, dilbilimsel anlambilim kapsamında sözcük-anlambilimin temel kavram ve yaklaşımlarını tanıtmaktır.


Doç.Dr. Soner AKŞEHİRLİ


1 Sözcük ve sözlükçe kavramları hakkında bilgi sahibi olma (PÇ14)
2 Sözcük anlamının oluşumu ve bilişsel yönlerini açıklayabilme(PÇ2)
3 Sözcükler-arası anlam ilişkilerini sözlüksel, söylemsel ve bilişsel boyutta açıklayabilme(PÇ3)
4 Anlamın sözcük türlerine ilişkin farklı boyutlarını açıklayabilme (PÇ2)

Birinci Öğretim


YOK


YOK


- Biçimsel ve anlamsal olarak sözcüğün tanım ve kapsamı - Sözlükçe - Sözcük anlamına ilişkin temel kavramlar - Kavramlar ve öntürler - Anlamsal Bileşen Çözümlemesi - Sözcükler-arası Anlam İlişkileri (eş-anlamlılık, karşıt anlamlılık, alt-anlamlılık) - Sözcük türleri ve anlamsal tipoloji


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sesbilgisel, yazımsal, biçimbilimsel, anlamsal ölçütlerle sözcüğün tanımı
2 Sözlükçe ve kapsamı
3 Sözcük anlamının içsel ve dışsal doğası
4 Anlamsal Bileşen Çözümlemesi
5 Ontolojik Kategoriler ve Sözcük Türleri
6 Adlar (sayılabilirlik, somut-soyut ayrımı)
7 Yüklemleme: eylemler, olaylar ve durumlar
8 Eylemlerde zaman ve görünüş
9 Sıfatlar ve Özellikler
10 Eş-anlamlılık
11 Alt-Anlamlılık
12 Karşıt-Anlamlılık
13 Çok anlamlılık
14 Türkçeye ilişkin görünümler (anlambilimsel açıdan türetme)
15 Türkçeye İlişkin Görünümler (Anlambilimsel Açıdan Bileşme ve Bileşik Sözcükler)
16 Türkçeye İlişkin Görünümler (Sözlükselleşme)

Murphy, M.L. (2010). Lexical Meaning. England: Cambridge University Press


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek