GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
9205016642020 Yakut-Çuvaş ve Halaç Türkçesi Seçmeli Ders Grubu 1 1 6,00

DoktoraYakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesini tanıtmak, benzerlikleri ve farklılıklarını tanıtmak.


Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN


1 Türk Lehçelerinin oluşum sürecini açıklayabilme, (PÇ 2, 6)
2 Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin Türk Dili lehçeri arasındaki yerini kavrayabilme, (PÇ 6, 10)
3 Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin Türk Dili lehçeri arasındaki yerini kavrayabilme, (PÇ 6, 10)
4 Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesine ait metinleri kendi alfabelerinde okuyabilme, (PÇ 8)
5 Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin fonetik özelliklerini tanıyabilme, (PÇ 8)
6 Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin fonetik özelliklerini karşılaştırabilme, (PÇ 8)
7 Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin morfolojik özelliklerini tanıyabilme, (PÇ 8)
8 Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesinin birbirinden ayrılan morfolojik özelliklerini sıralayabilme, (PÇ 8, 21)
9 Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesi metinleri üzerinde ek-kök çözümlemeleri yapabilme, (PÇ 8)
10 Yakut, Çuvaş ve Halaç Türkçesi metinlerinin cümle yapılarını çözümleyebilme, (PÇ 8)
11 Yakut, Çuvaş, Halaç Türkçesinin tarihî lehçelerle ilişkisini kavrayabilme. (PÇ 21)

Birinci Öğretim


YOK


YOK


Yakutça, birçok arkaik özelliği ile tek başına Türk dili içerisinde önemli bir kol oluşturur. Aslî uzun ünlüleri sistemli bir şekilde koruması Yakutçanın önemini arttırır. Çuvaşça ise temsil ettiği özellikler nedeniyle Ana Türkçe ile karşılaştırma yapabilmemizi sağlar. Halaçça ise yine arkaik özellikleri ile ortak Türkçeden bağımsız bir lehçe özelliği gösterir. Bu derste eski Türkçe ile olan bağlantıları da göz önüne alınarak söz konusu lehçeler incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma – Dersin Gerekçesi, Önemi – Dersin Kural ve Gerekleri
2 Türk Lehçelerinin Tasnifi ve Yakut-Çuvaş-Halaç Türkçesinin Türk lehçeleri tasnifi içindeki yeri
3 Alfabeler- Yakut-Çuvaş-Halaç Türkçesi için kullanılan alfabeler ve örnek metinler üzerinde kavrama çalışmaları
4 Halaçlar ve Halaç Türkçesinin dil özellikleri a. Ses bilgisi
5 Halaç Türkçesinin dil özellikleri b. Şekil bilgisi
6 Halaç Türkçesi metin incelemeleri
7 Halaç Türkçesinin Göktürkçe ile karşılaştırılması
8 Ara sınav
9 Yakut Türkçesinin dil özellikleri a. Ses bilgisi
10 Yakut Türkçesinin dil özellikleri a. Şekil bilgisi
11 Yakut Türkçesi metin incelemeleri
12 Çuvaş Türkçesinin dil özellikleri a. Ses bilgisi
13 Çuvaş Türkçesinin dil özellikleri a. Şekil bilgisi
14 Çuvaş Türkçesi metin incelemeleri
15 Yakut, Çuvaş ve Halaç Lehçelerinin tarihî ilgi düzeni
16 Final Sınavı

John R. Krueger, Chuvash Manual, Bloomington 1961. G. Doerfer, W. Hesche, H. Scheinhardt, Semih Tezcan, Khalaj Materials, Indiana 1971. M. Fatih Kirişçioğlu, Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, Ankara 1999. Gürer Gülsevin, Göktürk Anıtları İle Yaşayan Üç Lehçemizin (Çuvaş Türkçesi, Halaç Türkçesi, Yakut / Saha Türkçesi) Tarihî ilgi Düzeni", III. Sovyet Türk Kollokyumu, SSR Kazakistan Cumhuriyeti, Alma Ata, Haziran 1990 (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1990, Ankara


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Okuma 18 5 90
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18 PÇ 19 PÇ 20 PÇ 21 PÇ 22 PÇ 23 PÇ 24 PÇ 25 PÇ 26
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 5
ÖÇ 8 5 4
ÖÇ 9 4
ÖÇ 10 4
ÖÇ 11 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek